S:1

İslam öncesi Mekkenin kültürel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

İslam öncesi Mekkenin kültürel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Güneş takvimi kullanılmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aday öğretmenlere uygulanacak olan sözlü sınav değerlendirme ölçütleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi geri dönüşümü çağrıştırmaz? I.İpek Yolu II.Kral YoluIII.Baharat yolu Yukarıda verilen ticaret yollarından hangile­ri Anadoludan geçer? Aşağıdakilerden hangisi elektrikli ev araç gereçlerinden değildir? Çoğunluğun bir şeye doğru demesi, acaba gerçekten onu doğru yapar mı, çoğunluk yanılmaz mı? Tarih, çoğunluğun da yanıldığını gösteren olaylarla doludur.Bu parçada bilginin doğruluk ölçütlerinden hangisi eleştirilmektedir? Hangisi fiziksel bir özelliktir? Haritaya karşıdan baktığımızda üst tarafı hangi yönü gösterir? Bir toplumda adalet ve eşitlik yoksa aşağıdakilerden hangisi görülmez? Aşağıdaki cümlerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazdığımızda nasıl bir sonuç çıkar?( ) Selamlaşmak insanların birbirlerini sevmelerine sebep olur( ) Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde Mekke de doğdu.( ) Peygamberimiz ilk eşi Hz. Hatice ile 25 yaşında evlendi.( ) Peygamberimiz ve Müslümanlar Medineye Hicret ettikten sonra Mekkelilerle ilk savaşı Uhud savaşıdır.( ) Medinenin Yerli Müslümanlarına, Mekkeden göç edenlere yardım edenlere muhacir denir Yasemin is my true friend in the class. She - - - - . Kan bağışıyla ilgili bilgiler veren Senem aşağıdakilerden hangiside yanlış bir ifade kullanılmıştır? Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro oyunu aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmıştır? Verilen kişisel özellikler ve meslek eşleştirmesinden hangisi doğrudur? Fıkıhtaki Eşyada aslolan ibahadır. ilkesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? Sabit bir noktaya göre yer değiştiren cisim, hareketlidir.Aşağıdakilerden hangisi hareketli bir cisimdir? Yürü be Dadaloğlum yürü gitDertli dertli Çukurova yolun tutYukarıdaki dizelerde kullanılan kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi suda batmaz? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Palas Gölü ne yazık ki Türkiyedeki sulak alanların karşılaştığı temel problemlerle tehdit altında. Bölge halkı 2002 yılına kadar gölün kurutulmasını istiyordu. Ekonomik bakımdan gölün kendilerine yarar sağlamadığını söyleyen bazı kişiler gölün kurutulmasıyla yeni tarım arazilerinin oluşacağını savunuyordu. Bu istek doğrultusunda Devlet Su İşleri, 1989 yılında Palas Gölünün kurutulmasına yönelik bir ön proje hazırladı.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? İlk özdeyiş örneklerini veren eserimiz hangisidir? Merve her seferinde son yazdığı sayıya 6 ekleyerek bir örüntü oluşturuyor. İlk yazdığı sayı 11 olduğuna göre beşinci yazdığı sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından birisi değildir? Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi enerji elde etmek için hücresel solunumda kullanılmaz? Benim arabam çok güzel.cümlesinde kaç numaralı sözcük gereksizdir? M.Ö. 3000li yıllarda insanlar yerleşmek için su kenarlarını,toprağı ve iklimi elverişli yerleri tercih ettiler.Şehirleri alışverişi daha kolay yapabilmek amacıyla yolkenarlarına kurdular ve şehrin etrafını surlarla çevirdiler.Verilen metinde yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine değinilmemiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra evde ya da camide bireysel veya cemaatle kılınan sünnet namazına ne denir? Benim yaptığım işler, bir diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir; fakat bana yaptıklarımdan değil yapacakla- rımdan bahsediniz.Atatürkün bu sözüne bakılarak;1- Yaptıklarıyla övünmekten hoşlanmaktadır. 2- Daha iyisi için ileriye yönelmektedir.3- Eleştirilere kapalıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hangi seçenekte bir cümle vardır? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? Dünya medeniyet tarihinin en eski ve gelişmiş medeniyetlerinden biri olan Hititlerin, Anadolunun bağrında bıraktığı eserler hâlâ görkemini korumaktadır.Bu cümleden Hititler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır? ..................kişi her şeyi en iyi yanından görür. Her durumda iyi bir çıkış yolu görür. Bütün koşulların iyiye gideceğine inanır.Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir? Bir şiirde bazı sözcükler diğerlerine oranla daha baskın okunur. Buna (...) denir. (...) ise sesin alçalıp yükselmesidir. Böylece sesin rengi değişir.Bu paragraftaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Kardeşim sokakta koşarken düştü cümlesinde hangi kelime sesli uyumuna uymayan bir ek almıştır.? Karabük ilinde demir-çelik fabrikası sayesinde sosyal, ekonomik, demografik, kültürel alanda büyük gelişmeler olmuştur.Bu durum toplumsal değişmede etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisini örneklendirir? Dört basamaklı en büyük çift sayı ile dört basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek hem mecaz anlam içermektedir? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir? • Sünnetin dinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi• Müslüman bir kadının gayr-i müslim bir erkekle evlenmesinin yasaklanması• Cuma günü iki ezanın okunmasıBunlar aşağıdaki fıkhî delillerden hangisi için örnek oluşturur? Aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir