S:1

Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.
Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez?

Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez? sorunun cevabı "İnanç esasları kişilere göre değişkenlik gösterir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisini yaz mevsiminde tüketmek doğrudur? Kahverengi üç ayrı şişede ayrı ayrı su, kolonya ve benzin bulunmaktadır.Bu maddeleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? A > 387 + 496 sayısında A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Haritalarda yüzey şekillerinin gösterilmesi yöntemleriyle ilgiliolarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kemal, meyve sebze yemeyen, dişlerini fırçalamayan bir çocuktur. Bu bilgiye göre Kemal için hangisi söylenebilir? Sağlıklı ağız ve diş yapısına sahip olan Ali bütün bir armutu ısırdıktan sonra, kopardığı parçayı iyice çiğneyip yutuyor.Bu faaliyette Ali armutu ısırdığında öncelikle hangi dişlerini kullanmıştır? Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız. Bu ifade hangi kavramın açıklamasıdır? Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir ? Kendimizden farklı özellikleri olan insanlara nasıl davranmalıyız? Aşağıdakilerden hangi ya da hangileri bireysel farklılıklar arasında yer alır? I. Jalenin uykusunun gelmesi II. Velinin güzel resim yapması III. Sevilin hızlı koşması IV. Handenin karnının acıkması Aşağıdakilerden hangisinde eser-yazar eşleştirilmesinde yanlışlık vardır? Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün faaliyet gösterdiği yerlerden biridir? İp çekme oyununda iki tarafta birbirlerini yenemiyor ise bunun sebebi ne olabilir? Şans kelimesinin eş anlamlısı nedir? Peygamberimiz (sav); (Allahım) Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır, Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur!.. buyurmuştur. Hadis-i şerif aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmek için söylenmiştir? Aşağıdakilerin hangisine "-de" eklersek ünsüz benzeşmesi olur? Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı betimlemeye örnektir? Mıknatıslar elektronik donanımlı bazı eşyalara yaklaştırıldığında bu eşyalara zarar verebilir. Buna göre mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar vermez? Hollanda yüz ölçümü küçük olmasına rağmen Dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biridir.Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Selimiye Cami' si hangi şehrimizdedir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? Öğretmen, son yapılan araştırmalara göre dünyamızda fosil yakıtlarının aşırı kullanımı ve sera gazı gibi nedenlerle iklim değişikliğinin yaşandığını, mevsim sürelerinin ve sıcaklık değerlerinin değişime uğradığını söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet söz alarak Kuran-ı Kerimden bu durumu ifade eden bir ayet okumuştur.Buna göre Ahmetin okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir? Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetleri yürütmek görevi MEBnın hangi birimine/müdürlüğüne verilmiştir? Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez? Tevhit, kelime olarak kimi birlemek anlamına gelir? Havalar çok soğuktur. Kar yağar. Kalın giysiler giymeli atkı bere takmalıyız. Paragrafta hangi mevsimin özellikleri anlatılmıştır? Osmanlı devletinde alınan kararları dine uygunluğunu kim denetlerdi? İki doğru aralarında 90 derecelik açı olacak şekilde kesişiyorsa buna ........ adı verilir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Deniz 9 saat çalışmış ve eve geldiğinde saat 17.00 olmuştur.Deniz işe başladığında saat kaç olmuştur? Mıknatısın uyguladığı itme, çekme kuvveti hangi kuvvet çeşididir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) sözcük değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sağlıklı olabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Kaz kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA'nın sentezinden sorumlu DNA parçasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan değildir? Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetler için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdığı değer ve becerilerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir