S:1

Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "İrade sahibi varlıklardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Roman, kahramanın okuduğu bir kitabın etkisinde kalarak daha önceki değerlerinden uzaklaşmasını ve yolculuğa çıkmasını konu alır. Kahraman bu yolculuk sırasında kendi olmaya çalışır. Yazar, kişinin kendini bulma sürecindeki yozlaşmadan, aydındaki aşağılık duygusuna, yitip giden değerlere kadar çok yönlü bir hesaplaşmaya girişir ve sorunun çözümünün Doğuya özgü değerlerle Batı akılcılığının sentezi neticesinde mümkün olacağı yargısına ulaşır. Anlatılanlar belli bir zamanda değil, kahramanın iç dünyasında başlar ve biter. Mekân ise Viranbağ ya da ışıktan bir ülke sözleriyle nitelenen simgesel bir ülkedir.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir? İlk TBMMnin aldığı Yasama ve yürütme görevi TBMMye aittir kararı ileride hangi yönetim şekline geçileceğini açıkça göstermektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? Küçük bir tebessüm, içten bir selam,Dosta hatır soran, bir iki kelam,Kısaca diyor ki insana İslam,İhlasla yaptığın her şey, ibadet Cengiz NumanoğluŞiirde ibadetler ile ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşına katılan devletlerden biri değildir? Bob always leaves his books and pencils everywhere in the house. ............. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan mîllî varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerinden bi­ri değildir? Sümerlerde saray kâtibi, rahip, arşiv memuru, vali veya elçi yetiştiren okullara ne ad verilmiştir? Bir insana sağlıklı veya sağlıksız diyebilmek için davranışlarının çoğunlukla nasıl olduğuna, yaşantısındaki etkilerine dikkat etmek gerekir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlıksız insanın özelliklerindendir? Varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir? Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için;I.Uygun sporun yapılmasıII. Duruş ve oturuş şekillerine dikkat edilmesiIII. Çok yüksek topuklu ayakkabı giyilmemesiVerilenlerden hangilerinin yapılması gereklidir? Anadoluda ticari koloniler kurarak, çivi yazısını Anadoluya getiren uygarlık hangisidir? İyi bir devlet yönetiminin olması için yönetim kadrosunda bulunan bey, vezir, subaşı, uluğ hacip, kapugçı, yalavaç gibi her kademedeki görevli kişilerin nasıl olması ve ne gibi nitelikler taşıması gerektiği bu eserde belirtilir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Hasret mektubunu yazdığın zamanSitem etme selamını hoş gönderYanıyor yüreğim hâlim pek yamanİster dolu ister isen boş gönder Şeref bir gül gibi soldu deselerSıladan uzakta kaldı deselerGurbet ellerinde öldü deselerMezarıma iki tane taş gönderBu şiirin, şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki geleneklerden hangisine ait olduğu söylenebilir? You .......................... a train at a railway station. Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez? "la ilahe illallah muhammedün resulullah" adı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir