S:1

Halife Memun tarafından 832de Bağdatta kurulmuştur.
• İnceleme araştırma kütüphanesi ve tercüme merkezi olarak faaliyet göstermiştir.
• Tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya gibi pek çok alanda çalışmalarda bulunulmuştur.
Hakkında bilgi verilen ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

• Halife Memun tarafından 832de Bağdatta kurulmuştur.• İnceleme araştırma kütüphanesi ve tercüme merkezi olarak faaliyet göstermiştir.• Tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya gibi pek çok alanda çalışmalarda bulunulmuştur.Hakkında bilgi verilen ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Beytü’l-Hikme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin konusu kahramanlıktır? 21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar geçen sürede ülkemizde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz? Sosyal ve dijital medya kavramlarını ortaya çıkartarak yaygınlaşmasını sağlayan kitle iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir? • Gözümüzle göremeyiz ama hissederiz. • Kara ve su katmanı ile temas hâlindedir. Yukarıda verilen bilgiler hangi katmana aittir? Yarım litre zeytinyağı 7 TL dir. Buna göre 5 L zeytinyağı almak için kaç TL ödememiz gerekir? Zeliha okula doğru geldi( )Eren, ne zaman ders çalışıyor( )Zeynep, kaç arı geliyor( )Yukarıdaki cümlelerin sonuna sırayla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetişen bir tarım ürünü değildir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilksavaş olma özelliği taşır? • İleri sürülen varsayımların sınanması aşamasıdır.• Araştırmacı bazı koşulları kendisi hazırlar.• Daha çok doğa bilimlerinde kullanılır.Verilenler aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir? Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre yurt dışı teşkilatında görevli eğitim ataşelerine izin vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Hac ibadeti yerine getirilirken, Hacer annemizin,oğlu İsmail için su arayışının sembolik olarak canlandırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Elektromanyetik ışınlar için;I. Hem dalga hem de parçacık yapısında olma özelliği vardır.II. Işık, elektromanyetik ışımanın gözle görülen bölümüdür.III. Uzayda dalga hareketi ile ilerler.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir? Hz. Muhammed(sav), altı yaşında annesini ve sekiz yaşında dedesini kaybetmiştir. Hz. Fatıma dışındaki bütün çocukları Peygamberimiz hayatta iken vefat etmiştir. Ancak o bütün bunlara hiç isyan etmemiştir.Bu açıklamalar Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan değildir? (1) Oltalara yem taktım ve nasıl atması gerektiğini arkadaşıma gösterdim. (2) Balık yakalarsa nasıl çekeceğini anlattım. (3) İkimiz de oltalarımızı suya fırlattık. (4) Balığın oltaya vurmasını beklemek bence çok keyifliydi.Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır? I. Alaeddin Keykubat Döneminde merkezî yönetime bağlanan uc beyleri, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra yeniden bağımsız hâle gelmiştir? Have you - - - - met a famous person? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir kimsenin kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaktır.Aşağıdakilerden hangisi bu tür davranışlardan birisi değildir? Ülkemizin yaz turizminde aşağıdaki şehirlerden hangisinin önemi daha fazladır? Ülkemizde unlu gıdalara ağırlık verilen beslenme tarzı ve bebeklerin kundaklanması gibi alışkanlıklar, sağlığa etki eden hangi etmenlerin içerisinde değerlendirilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bebek kelimesinin özelliği olabilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? 8+8 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? Çığ en çok hangi koşullarda oluşur? "Dost kara günde belli olur." atasözünde özne olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Et ve süt üretimi yapacak bir tesisin hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olduğu yerlere yakın kurulması gerekir.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Rusların sıcak denizlere çıkma ve dünya ticaretinde söz sahibi olma politikasını başlatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Polisakkarit çeşitleri için;I. Bütün çeşitlerinde C, H, O ve N elementleri bulunur.II. Glikoz moleküllerinin glikozit bağları ile birleşmesiyle oluşur.III. Tamamı bitki ve hayvanlarda depo şekeri olarak kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? Osmanlı Devletinde devlet işleri Divanıhümayun adı verilen bir kurulda görüşülüp karara bağlanırdı. Divanda devlet işleriyle ilgili alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına divan üyelerinden Şeyhülislam karar verirdi.Bu bilgilere göre Osmanlı devlet yönetimiyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Karanlık kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? I. MazotII. BenzinIII. LPGVerilenlerden hangileri ham petrol den elde edilir? Hande Hanım, elektrik faturası için 154 lira, su faturası için 97 lira ve doğalgaz faturası için 379 lira ve kira için 1280 TL ödemiştir. Hande Hanım faturalar için toplam kaç lira ödemiştir? I. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.III. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi sanayiye ham madde sağlamak amacıyla yapılır? Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Kimsesiz hiç kimse yok, herkesin var bir kimsesiBu dizede hangi iki sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir