S:1

Aşağıdaki yargılardan hangisi sempozyum için söylenemez?

Aşağıdaki yargılardan hangisi sempozyum için söylenemez? sorunun cevabı "Bildirilerde metne bağlı kalma zorunluluğu yoktur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki surelerden hangisinde Mekkelilerin geçim kaynaklarından bahsedilmektedir? “Dün hikâye kitabımı okudum.” Cümlesinde hangi sözcükte ünsüz yumuşaması vardır? Hücresel solunum sırasında karbonhidrat monomerleri yağlara oranla daha az enerji verir.Buna rağmen enerji gereksiniminin karşılanması için yağlardan önce solunum tepkimelerine katılır.Buna göre sözü edilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Aşağıdaki şifrelerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir ve kırılması daha zordur? Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış.Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Our English teacher is really a nice person. She is - - - - and everybody likes her.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi(sesteş) vardır?                                   İnsanın aklı Allah’ın tüm özelliklerini kavrayacak güçte değildir. Buna göre Allah’a imanımız nasıl olmalıdır. 68'den başlayıp geriye 3'er sayarken 5. sırada hangisini söyleriz? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi, insanlarda tükrük sıvısının görevlerinden değildir? Trafik levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Beş basamaklı 41a7b sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre beş basamaklı 3a2b3 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Aşağıda verilen organların hangisinin yapısında çizgili kas bulunur? Kan görmeye dayanamayan ve el becerileri zayıf bir insanın beyin cerrahı olmak için tıp okuması yanlış bir seçim olabilir. Çocukları seven ve onlarla iyi iletişim kurabilen bir kişinin öğretmen olması ise doğru bir seçim olabilir.Bu metinde meslek seçiminde aşağıdakiler- den hangisinin önemi vurgulanmıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlak sahibi insana ait bir davranış olamaz. Gazelin birinci beytine ne ad verilir?  “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır, fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır...” (Hac suresi, 37.ayet)Bu ayette, ibadetlerin temel ilkelerinden hangisi vurgulanmaktadır? Gurbet o kadar acıKi ne varsa içimdeHepsi bana yabancıHepsi başka biçimde Dörtlüğe göre şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıda verilen organizmalardan hangisi kemoototrof canlılara örnek verilmez? Laiklik ilkesi Anayasa’ya aşağıdaki tarihlerden hangisinde girmiştir? Muson ikliminin etkili olması ve buna bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin yoğun olması sebebiyle nüfus yo-ğunluğu fazla olan yerlerden biridir.Yukarıda özellikleri verilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmen ve arkadaşlarımızla etkileşimde bulunurken  ve iletişim kurarken hangi davranışları sergileriz?  1- Onları iyi dinlemeliyiz.  2- Onları üzmeliyiz.  3- Onları önemsemeliyiz.   Mert : Have you decided what to do in the future?Hasan : Yes, I have. ………………………. I. KapitülasyonlarII. BoğazlarIII. Dış BorçlarIV. HatayLozan Barış Antlaşması’nın yukarıda verilen maddeleri göz önüne alındığında Misakımilliye’ye aykırı çözülen konular aşağıdakilerden hangisinde doğruolarak verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi “Vâcibli-zâtihî”nin özellikleri arasında yer almaz Aşağıdakilerden hangisi milli bayramdır? 140 kg elmaları 7 kg’ lık poşetlere doldurduk. Acaba kaç poşette ihtiyacımız oldu? “Kuş Cenneti Manyas Gölü” hangi yerleşim yeri sınırları içinde kalır? Toprağa karışmayan atıklar yüzyıllarca toprağa zarar verir(    )Vatandaşlar çevreye karşı bilinçlendirilmelidirler.(    )Atıklar birden çok kaynağı kirletebilir.(    )Bilgilerin doğru, yanlış durumu hangi şekilde olmalıdır? “sulh” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Mercan Dağı hangi bölgemizdedir? 02 + 23 + 41 + 102 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, İran edebiyatının en önemli eseri olarak kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? Yazar, düşünür ve sanatçıların veya kendi alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, öğretmek amacıyla yaptıkları konuşmalara - - - -  denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sonuçlarından biri değildir? Kentlerdeki çekici faktörler ile kırsal alanlardaki itici faktörlerin bir araya gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? ”Meyve yiyiyorum………………………..sağlıklıyım.”Aşağıdakilerden hangisi cümlenin anlamını bozmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir