Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi masal derleme ve araştırmaları alanında eser vermiş yazarlardan değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi masal derleme ve araştırmaları alanında eser vermiş yazarlardan değildir? sorunun cevabı "Orhan Pamuk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet) Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?  If you don’t have many friends, international youth camps are great places to - - - - from all over the world. Aşağıdakilerden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunlarla işlevlerine son verilen kurumlardandır? Aşağıdakilerden hangisi zati sıfatlardandır? Servetifünun Dönemi edebiyatı, Fransız edebiyatını örnek almıştır. Şiirde - - - - ve - - - - akımlarının etkisindedir. Cenap Şehabettin sanat için sanat anlayışını benimsemiş, - - - - ölçüsünü başarıyla kullanmıştır. Fransız şiirinden - - - - biçimini almıştır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hangi seçenekte yanlış bilgi vardır? Aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyan oyunlar, geleneksel çocuk oyunu olarak ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?  Dedemiz aşağıda  verilen oyunlardan hangisini çocukluğunda oynamamıştır?  Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin İtalya ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? İslam her insan, her mekan ve her zaman için gönderilmiştir. Bu İslam’ın hangi özelliğidir?