S:1

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür? sorunun cevabı "250" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir çiçekli bitkide "çiçek" kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ana baya,akrabaya,yetimlere,yoksullara yakın komşuya,arkadaşa,yolcuya iylik edin.Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez hadisini benimseyen bir kişinin davranışlarından olamaz? 95 TL yi en az kaç tane kağıt parayla oluşturabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre konfederasyon yönetim kurulları en az ve en çok kaç kişiden oluşur? Terzi elbisemi çok güzel dikmiş. cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? A: I will visit Italy next year.B: - - - - ? Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonucu değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdaki birim çevirmelerden hangisi doğrudur? Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse, Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir. O her şeyden hakkıyla haberdardır. AYET Yukarıdaki ayette Hz. Lokman oğlunu hangi konuda uyarmıştır? Okulda kırk kız öğrenci var'' Cümlesinde hangi kelime sıfat görevindedir? İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir; kesintisiz iyilik, kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat.Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Hangi cümlede karşıt anlamlı iki sözcük bir arada kullanılmamıştır? Kulluk görevimiz olduğu için yaptığımız iş ve davranışlara ne denir? Kare ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Metinlerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerdenhangisi yanlıştır?. Sevgi, sınıfta parmakla gösterilen bir öğrencidir. cümlesinde Sevgi' nin özelliğini anlatan cümle hangisidir? Öğrenciler müzeye farklı bir yol kullanarak gittiler. Bizim ufaklık kilimin püsküllerini yolmuş.Bu cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? O, diğerlerine benzemiyordu. Yayını gererken yeni olgunlaşmaya başlayan genç bedeni,pazılarını ve kaslarını kaftanının dışından belli (1) ediyor; atlas gömleğinin sıra düğmeleri kopup fırlayacak gibi gergin duruyordu.Belindeki kemer kasten gevşetilmişti. Kırmızı sahtiyan çizmeleri yere çakılmış gibi karda gömülü (2) duruyordu. Elindeki yayın kirişine asıldıkça o koskoca meydanda, kar tanelerinin yere düşüşünü duyacak kadar ihtişamlı bir sessizlik başladı. Gözler kırpılmaz olmuştu. Az sonra fırlayacak oku giderken görmek, herkesin içinde bir arzuya dönmüştü. Meydan (3) susmuş, kulak kesilmiş, göz kesilmişti. Neden sonra hedefte bir ses duyuldu. Kimse, oku ne zaman (4) bıraktığını, okun nasıl hedefi bulduğunu yine görememişti. Bu parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfi yazınız.(....) Işığın madde tarafından tutulmasına ışığın soğurulması denir.(....) Açık renkli giysiler ışığı koyu renkli giysilere göre daha fazla soğurur.(....) Beyaz ışık prizmadan geçtikten sonra renklerine ayrılır.(....) Kırılma sırasında gelen ışının normalle yaptığı açı değişmez.(....) Siyah görünen cisimler kendi üzerine düşen ışığın hemen hemen hepsini yansıtır. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin isimlerinden biri değildir? Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanmak aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 1. Türk tarih kurumunun kurulması 2. Teşvik`i sanayi kanunu`nun çıkarılması 3. Soyadı kanunu`nun kabulü Yukarıda verilen inkılaplar aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili değildir? Ramazan ayında, yeme içme faaliyetlerinden Allah(cc) rızası için, uzak durmaya ne denir? Benim kuşağım yurt dışına ancak iki yılda bir çıkılabilen bir dönemde yaşadı. Bizim hayat hakkında bildiğimiz her şey kendi içimizden geliyordu. Kendimizi ancak kendimizle ölçüyorduk. Bugünkü kuşaklar için dünya, hayat, bizim anladığımızdan başka. Genç kuşaklar için buralı olmakla dünya vatandaşı olmak arasında, geçip geçmemenin onlara kaldığı ince bir çizgi var sadece. Dolayısıyla dünyaya açılan bütün pencerelerini kapatarak kendini kandırmaya meyilli olanlardan değilseniz kendinizi diğer insanlarla çok daha derin ve dikkate değer bir bakışla kıyaslayabilirsiniz.Açık oturumda, bir konuşmacı tarafından dile getirilen bu düşünceyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Onun, seninle ve benimle konuşup sorunlarını anlatmasını istiyorum.Verilen cümlede adıl (zamir) olan kaç sözcük vardır? Demokraside aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir? Hz. Muhammed doğduğu dönemde Mekke toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır? Bir bilim dalı olan iklim bilimi aşağıdakilerden hangisini inceler? Aşağıdakilerden hangisi sanal (Özgür) ansiklopedidir? Etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarında glikolizden farklı olarak yükseltgenmiş NAD (NAD+) oluşur.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır? Elektronların çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda, belirli sayılarda bulunduğunu öne süren bilim adamı..............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki besin gruplarından hangisi daha fazla karbonhidrat içerir? Yaşsözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir