S:1

Hz. Muhammedin (sav.) eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talipin vefat ettikleri yıla ne denir?

Hz. Muhammedin (sav.) eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talipin vefat ettikleri yıla ne denir? sorunun cevabı "Hüzün yılı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıda verilenlerden hangisi mitoz bölünmeye örnek gösterilebilir? Aşağıda iç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonlar eşleştirilmiştir.Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi dağlık bölgeler oluşturulurken dikkate alınan unsurlardan biridir? Odanın ortasına serdikleri uzun halı çok güzel durmuştu. cümlesinde hangi kelime sıfattır? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde örnek insanın özelliklerine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? In 1999, one of - - - - earthquakes occurred in the history of Turkey. Yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı ................kullanmalıyız. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelirse uygun bir cümle olur? "Mum Boya" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Yyiyeceklerin sağlığa uygun olup olmadığını kontrol etmek hangi yönetim biriminin görevidir? I- Mustafa KemalII- Enver BeyIII-Ali Fuat CebesoyYukarıdakilerden hangileri Trablusgarp Savaşına gönüllü olarak katılarak bölge halkını İtalyaya karşı örgütlemiştir? Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici ögeler az da olsa vardır ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü, sanatsal söyleyişler önemli yer tutar. Bu tür yazılar yaratıcı yazılardır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? Bir kilogramın 100 gram eksiği kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisi temizlik ürünlerinde kullanılan madendir? Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? Hediye sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? p,ç,t,k sert ünsüzleriyle biten sözcükler, ünlüyle başlayan ekle birleşince b,c,d,g,ğ ünsüzlerine dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır? Aşağıdakilerden hangisi " Karadeniz " kelimesine ait bir hece olamaz? 30 x ( 82 − 23 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir? Sınıfımızdaki öğrencilerin tuttukları futbol takımları ile ilgili araştırma yapmak için aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygun olur? I. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçeII. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkçaIII. Deniz kıyılarından kara içlerine doğru gidildikçeYukarıdaki durumlardan hangileri yönünde hareket edildiğinde genel olarak mutlak nem miktarında azalma görülür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir? I. Kademe ilerlemesinin durdurulmasıII. Aylıktan kesmeIII. Kınama657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık süresi içinde yukarıdaki cezalardan hangilerini almış olanlar, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir? Sizler nafile ibadetlerin güç yetirebileceğiniz kadarını üzerinize alın. (Buhârî) "İşlerin hayırlısı orta yol üzere olandır."(Beyhakî) Şunu iyi bilin ki! Allaha en sevimli gelen ve Onun hoşnutluğunu kazandıracak olan amel; az da olsa devamlı olandır.(İbni-Mâce) Yukarıdaki hadislerde değinilmemiş olan konu hangisidir? Hangisi turunçgil meyvesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hayatın düzenlenmesine yönelik bir inkılap değildir? Almanya, I. Dünya Savaşında Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusyaya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir. Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanyanın, Osmanlının hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint 2007 de oluşturulan sunuların uzantısıdır? Aşağıdaki cümledeki özel isim hangisidir?Merdivenin altında yatan bizim Pamukmuş. İstanbul is a - - - - city in Turkey. 537 866 918 sayısında sayı değeri en küçük olan rakam hangi basamakta bulunmaktadır? 16 şubenin bulunduğu okulumuzda 9 şubede 36 şar, diğer şubelerde 40ar öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzun öğrenci mevcudu kaç kişidir? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimize (s.a.v.) hiç tereddüt göstermeden hemen iman eden kişidir? Hz. Nuh'a inanmayanların sonu ne oldu? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? Ortaokul matematik dersi için etkinlik hazırlayan bir öğretmen bu etkinliği uygulamak için hangi örneklemi tercih etmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir