S:1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin faydaları arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin faydaları arasında yer almaz? sorunun cevabı "Yaşayan dinlerin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
MÖ 3500lü yıllarda Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı daha sonra Anadoluda yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini 3.sınıf öğrencisi Salih yapabilir? I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermekII. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmakIII. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmekYukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Aşağıdaki kelimelerle anlam ilişkisi bakımından bir grup oluşturulursa, hangisi dışta kalır? Eklendiği kelimenin cümle içerisinde farklı yer ve görevlerde kullanılmasını sağlayan; yeni kelime türetme amacı olmayan eklere çekim ekleri adı verilir.Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır? Elektriğin tehlikelerinden korunmak için hangisini yapmak doğru olur? TBMM nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için söylenemez? Bulunduğumuz noktaya göre bir yerin bulunduğu tarafa ne denir ? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir yerin nüfusunun fazla olmasının sebeplerinden biri değildir? Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerleriyle aynı iklim bölgesinin sınırları içerisinde yer almaz? Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:•Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!•Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!•Size emanet edileni koruyun!Bu hadiste vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Sally : Do you like eating French toast?Jeremy : - - - -. I think it is not tasty. Aysel 2-B sınıfına giden bir öğrencidir.Buna göre Aysel'in öz geçmişinde hangisi bulunmaz? I. MevzuataII. Performans ölçütlerineIII. Stratejik plan ve programlaraIV. Hizmet kalite standartlarına652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın her kademedeki yöneticileri görevlerini, yukarıdakilerden hangilerine uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludurlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğru yazılmıştır? I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bitkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir.II.Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki topluluklarına savan denir.III. Bozkır, çayır,savan ve tundra ot topluluklarındadır.IV. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen bozkırlar oluşur.Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Akabe Biatında Medineli Müslümanların Hz. Peygambere verdikleri sözlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir? Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur? Aşağıdaki tesislerden hangisinin kurulmasında iklim özelliği daha etkili olmuştur? Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı doğrudur? Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar? Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir? Şefkatle kolladın beni,Sevginle bağladın beni,Yurdum! Yurdum! Güzel yurdum! Dörtlüğe göre, yurt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir? İhrama girmekSay yapmakVakfe yapmakKurban kesmekŞeytan taşlamakYukarıda verilen hacla ilgili ibadetlerden hangileri Mina da yapılır? Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Londra Konferansı kararlarını kabul etmeyen TBMMye karşı Yunan ordusu ---- savaşını başlatmıştır.Yukarıda verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Osmanlı Devleti nin Kuzey Afrika da kaybettiği son toprak parçası hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının özelliklerinden birisi değildir? Where is Jack from? sorusunun cevabı hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden durumlardan biridir? Ayşe : Peygamberimizin adı geçtiğinde söylediğmiz bir sözdür.Elif : Allahın selamı onun üzerine olsun anlamına da gelir.Zeynep : Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı ifade eder.Ayşe, Elif ve Zeynep aşağıdaki kavramların hangisinden söz etmektedirler? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi türemiş sözcük değildir? Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al. (Tevbe suresi, 103. ayet)Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Çocukluğumuzun anılarda kalan o güzelim oyunları yok artık. Saklambaç, körebe, birdirbir, istop, uzuneşek... gibi birçok oyun bilgisayar oyunları karşısında eski önemini yitirmiştir. Bilgisayarın gerçek olmayan dünyasında oynanan oyunlar çocuklarımızın arkadaşlık kurmalarını ve insanlarla olan ilişkilerini olumsuz etkiler. Eskiden oynanan oyunlarda çocuklar birbirleriyle kaynaşıp, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirirken, şimdi bilgisayarın arkadaşlığını tercih ediyorlar.Yukarıdaki paragrafa göre eskiden oynanan oyunların çocuklara en büyük yararı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir