S:1

Sürücünün hangi davranışı seyir emniyetini tehlikeye düşürür?

Sürücünün hangi davranışı seyir emniyetini tehlikeye düşürür? sorunun cevabı "Araç kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu alması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
“Bilmediği şeyi bilen birine soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir. Sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.” anlamında kullanılan atasö- zü aşağıdakilerden hangisidir? En küçük doğal sayının karesi ile en büyük rakamın küpünün toplamı kaçtır?  *İnsanlar eşittir* Kadınların hakkı gözetilmelidir* Kan davaları kaldırılmıştır* Faiz kaldırılmıştır.Peygamberimiz bu temel ilkeleri ne zaman dile getirmiştir? o Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmeyen genel geçer bilgilerdir.o Deney yöntemi kullanılarak elde edilir.o Düzenli ve sistemli bilgidir.o Objektiftir.Verilenlerin tümü aşağıdaki bilgi çeşitlerinden hangisinin özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biridir? I. Aklı kullanmakII.Taklit etmekIII. Ön yargılı olmakIV. Araştırma yapmakNumaralanmış tutum ve davranışlardan hangileri kişinin taassuba düşmesine neden olur? Ülkemizin erozyondan korunması  ve ağaçlandırma ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş en büyük sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? John : _______ ?Tom : No, I don't.Verilen diyalogta soru hangisi olmalıdır? Aşağıdaki anayasalarımızdan hangisinde “Yasama – Yürütme ve Yargı” yetkileri tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösterilen yere virgül (,) konulamaz? 1. Kahraman dediğime bakmayın, kendisi tembel mi tembel bir kuş.2. ʽʽGuguk Kuşu’’ şiirsel diliyle kolayca okunan ve akıllarda hemen yer eden bir kitap.3. Ama hayatta kalabilmek için bir yuvası olması şart.4. Kitabın kahramanı aynı zamanda kitaba da adını vermiş.5. Öyle ki yuva yapmaya bile üşeniyor.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? “Sağlam” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 789 sayısı için hangisi söylenmez? Aşağıdakilerden hangisi matematik işlemlerinde kullanılan noktalama işaretidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi ile gerçekleşmez?  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde adıl vardır? Aşağıdakilerden hangisi tasarım alanlarından biridir? Ahmet Cemil, günün birinde “Mirat-ı Şuun” adlı gazetede çalışmaya başlar.Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.” cümlesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi  bir klavye çeşididir? Peygamberimizin Hz. Hatice’den sonra çocuk sahibi olduğu tek eşidir.Yukarıdaki cümlede peygamberimizin hangi eşinden söz edilmektedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?   A : - - - -?B : It is leather. Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin     yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir?                                                                                                Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı türde bir ek almıştır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ön incelemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. Kurban kesmek2. İhrama girmek3. Arafatta vakfe yapmak4. Minada Şeytan taşlamakHac ibadeti yerine getirilirken yukarda verilenlerden hangisi en son yapılır? Dede Korkut Hikâyeleri’nin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili aşağıdaki  bilgilerden hangisi yanlıştır? Tom  : You are coming to the party tonight, - - - - ?David  : Yes, of course. Güney cephesindeki savaşı sonlandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda hayvanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;I- Duyunuumumiye İdaresinin kurulmasıII- Kapitülasyonların devam etmesiIII-Meşruti yönetime geçilmesihangilerinin yer aldığı savunulabilir? Bir bölme işleminde bölen sayı 4 ise kalan yerine kaç tane sayı gelebilir? "Bugün türkçe fen bilimleri ve müzik  derslerimiz var" Cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatıdır?  Besmelenin anlamı nedir? Şunlar” sözcüğü aşağıdaki hangi çeşit bir zamirdir ? ‟Çaba harcanmadan akla gelen düşünceler çok değerlidir - - - - büyük bir titizlikle korunmalıdır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir