Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ben yerine biz bilincini oluşturmak
• Trafik kültürü ve bilincine sahip kişiler yetiştirmek
• Trafik kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmek
Yukarıda verilen ve bireylere kazandırılmaya çalışılan davranışların eğitimine öncelikle nerede başlanılmalıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
• Ben yerine biz bilincini oluşturmak• Trafik kültürü ve bilincine sahip kişiler yetiştirmek• Trafik kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmekYukarıda verilen ve bireylere kazandırılmaya çalışılan davranışların eğitimine öncelikle nerede başlanılmalıdır? sorunun cevabı "Ailede" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden  hangisi  ile turizm arasında  doğrudan bir  ilişki  yoktur? Doğru bilginin kaynağının “akıl” olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? "Asker başını çevirdi, işi anladı, yere atladı." cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazınız. (   ) İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.(   ) Temel haklar başkasına devredilebilir.(   ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.(   ) On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. (   ) İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı. T.C.Anayasası’na göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? Aşağıdaki altı çizili isim tamlamalarından  hangisi diğerlerinden farklıdır?   Farklı kıtalarda bulunabilen taygalar için,I. İğne yapraklı ağaçlar baskındır.II. Kışlar genellikle çok soğuktur.III. Doğu Karadeniz Bölgesi örnektir.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir? Yolculuk sırasında aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Aşağıda verilen sayılardan hangisi çift sayıdır? Din, insanın olduğu her yerde var olan, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresinde karşı- sına çıkan ---- bir olgudur.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)  Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi sıfat tamlaması yoluyla oluşmamıştır?