S:1

Anne sütünün özellikleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Anne sütünün özellikleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Elzem yağ asitleri bakımından anne sütü, inek sütünden 5 kat daha zengindir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi solunumda görevli yapı ve organlardan değildir? Dünya kelimesinin küçük harfle başlanarak yazılması hangi cümlede hataya neden olmuştur? Emrenin en sevdiği hayvan köpektir.Bunun İngilizcesi nedir? Hafta sonu Ankaraya tırenle gideceğiz. Yukarıdaki cümlede yazım yanlışı yapılmıştır. Bu yazım yanlışının nedeni nedir? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Atasözüyle anlatılmak istenen duygu aşağıdakileden hangisidir? Kuvayımilliye başlangıçta hangi cephede, hangi devlete karşı oluşturulmuştur? Erdem matematik sınavında Mehmetin aldığıpuanın beşe birinden elli puan fazla almışır.Mehmet sıavdan 95 puan aldığıa göe,Erdem kaçpuan almışı? Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın temel esaslarından değildir? Hz. Peygamber: Her kim ergenlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıya-met gününde (parmaklarını birbi-rine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır. buyurmuştur.Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Bir çiftlikte günde her bir inekten 25 litre süt elde ediliyor. Bu çiftlikte 20 inek olduğuna göre bir haftada kaç litre süt elde edilir? Sık kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Daha önceleri kendisini sevenlerin, sevgisini saygısını, güvenini yitirmek. Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Ağırlık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Milli Marşımızın adı aşağıdakilerden hangisidir? T.C. Anayasasına göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir? 1.Kimi de sakin, sessiz, doyumsuz manzaralı bir liman köyünün düşünü kurar. 2.Her insanın zihninde, ömür boyu yaşamak istediği bir coğrafya vardır. 3.Kimi,çamlar içindeki bir dağ köyünde yaşamak ister. 4.Bu coğrafyanın ayrıntıları kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Bilinçsiz bir biçimde tüketildiğinde insan yaşamına zarar verebilecek sonuçlar ortaya çıkar. Bu zararlar hem sağlık hem de ekonomi gibi alanlarda kendini gösterir. Bu nedenle, eğitim programları ve devlet politikası bu konunun üzerinde durarak halkı bilinçlendirmelidir. Yukarıda yer alan parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? Uyarı kelimesinin eş anlamlısı nedir? 1 sayısının 4 katının 4 fazlası kaçtır? Şekli daire biçiminde olan trafik levhaları ne ifade eder? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. atasözüyle açıklanmak istenen nedir? Glikoz -6- fosfat dehidrogenaz enzimi, insanlarda oksijen miktarının yarlanmasını sağlar. Bu enzimin eksikli-ğinde antioksijen taşıyan bir maddenin vücuda girmesi ile kan hücreleri hızla yok edilir. Bu durum ölümlere neden olabilir. Bakla, antioksijen taşıyan yiyeceklerden biridir.Yukarıda verilen durum incelendiğinde;I. Glikoz -6- fosfat dehidrogenaz enzimi baklanın yapısında bulunur.II. Vücudumuzda enzim üretilememesi hastalıklara neden olabilir.III. Enzimler, canlılar için hayati önem taşıyan moleküllerdir.ifadelerinden hangisine ulaşılabilir? Havadameydana gelen ısınma,soğuma,rüzgâr,yağış,sisgibideğişimlere ...........................denir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisidir? En çok can ve mal kaybına yol açan doğal afet hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başınaDyanlış olanların başınaYyazınız.(....) Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet arasında hiç fark yoktur(....) .İslamın şartları6 tanedir(....) Tevhid kelimesinin zıttı şirkdir(....) Kafir:örten,gizleyen,nankör anlamlarına gelir Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için aşağıda verilen araçlardan hangisi kullanılır? Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez,kararlarına müdahale edemez. Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? 103, 53, 26 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir mikroskobik canlıdır? Kanun-i Esasinin ilanıyla Osmanlı Devleti hangi yönetim sistemini benimsemiştir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen etkenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışıma örnektir? Trafik kazalarının en önemli sebebi nedir? İnternet Explorer, Google Chrome ve Yandex Browser gibi internet tarayıcılarının üst kısmında bulunan ve internet adreslerinin yazıldığı yere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Tevbe suresinde geçen zekat verilecek kimselerden değildir? *Müşrikler tarafından işkenceye maruz kalan bir köleydi*İlk ezanı okuyan kişi ve ilk müezzin olarak bilinir.*Efendisi Ümeyye tarafından türlü işkencelere maruz kaldı ve Ebubekir onu efendisinden satın alıp azad etti. Yukarıda bilgileri verilen sahabi kimdir? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; develer tellal iken, pireler berber iken; ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken Kafdağının ardında yaşayan fakir bir aile varmış. Yoksul olmalarına yoksullarmış ama çok da mutlularmış. Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Dalgalarla ilgili;I. Işık dalgaları hem enine hem de boyuna dalgalardır.II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar denir.III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalgalar denir.yargılarıdan hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir