S:1

I. Geleceğe dair ortak idealleri vardır.
II. Birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi bilirler.
III. Evliliklerine ait gerçekçi olmayan beklentiler taşırlar.
Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı bir evlilikte karı kocanın sahip olması
gereken özelliklerdendir?

I. Geleceğe dair ortak idealleri vardır.II. Birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi bilirler.III. Evliliklerine ait gerçekçi olmayan beklentiler taşırlar.Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı bir evlilikte karı kocanın sahip olmasıgereken özelliklerdendir? sorunun cevabı "I ve II." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Otobüsümüz harekete hazır. Kısmetse yoğun bir gün olacak. Ali Yalçın Bey’in rehberliğinde Adilcevaz, Muradiye Şelalesi, inci kefali göçü derken Van Kalesi’ne uğrayacağız. Sonra da Gevaş’tan Akdamar Adası’na, oradan da Tatvan’a geçip tam bir Van Gölü turu atarak geldiğimiz istikametten Şanlıurfa’ya yol alacağız. Böylesi durumlarda yetmez sanılan sıradan bir gün, koskocaman bir zamana dönüşüveriyor.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmıştır? Ardışık üç çift doğal sayının toplamı 180’dir. Küçük olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi âlimlerin kelam ilmi için sıraladıkları gayelerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış sözcük yoktur?        Hangi kelimenin hece sayısı en azdır? Aşağıda Ay tutulması ile ilgili verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?  I. Alp orojenez sisteminin Avrupa Kıtası’ndan Asya Kıtası’na kadar uzanış göstermesiII. Birbirine komşu kıtaların kıyılarında aynı tür canlı fosillerine rastlanmasıIII. Kıtaların bir bütünün parçaları gibi birbirini tamamlamasıYukarıdakilerden hangileri yer kürenin başlangıçta tek bir kıtadan oluştuğunu kanıtlar? Burun sağlığımız için hangisini yapmalıyız? Aralarında asal olan a ve b sayılarının oranı 5/7 ‘dir.  a+b işleminin sonucu kaç olabilir? Kurtuluş Savaşı’nda öngörülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisiyoktur?   Aşağıdakilerden hangisi, depremden önce alınacak tedbirlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ‘ ünsüz yumuşaması’ na örnek olamaz? 250 gram kuruyemiş 7 liradır. 1 kilogram kuruyemiş kaç liradır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi uçabilir? “Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar.” (Mearic suresi, 32 ve 33. ayetler)Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? What - - - - you - - - - when you were in Erzurum? Aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi insanda hücre zarının yapısına katılıp, damar sertliğine neden olabilir? Dershanede matematik dersinden iki saat sonra coğ-rafya dersine giren Merve eve gidip o gün işledikleri dersleri tekrar etmiştir. Merve tekrar ederken coğrafyadersinde işlenen konuları hatırladığını, matematik konularının ise bir kısmını hatırlayamadığını fark etmiştir.Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Don’t go to bed late, - - - -? Aşağıdakilerden hangisi çocukların ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik önlemlerden biri değildir? Hello! I am Mehmet. I am in a dark tunnel; I hear horrible screams around me. There are ghosts, skeletons and vampires.  Where is Mehmet? Aşağıdakilerden hangisi namaz kılan bir kişinin secdede okuduğu tespihattır? Hangi seçenekte varlığın rengi belirtilmiştir? Türkiye’nin fiziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkte gösterilmektedir.Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı olmasıyla ilgilidir? Babam 15 ay taksitle  buzdolabı almıştır.Aylık taksiti 130 TL  olan bu buzdolabı için ,babam mağazaya toplam kaç TL ödeyecektir? I. KuyumculukII. Porselen yapımıIII. Ebru çalışmalarıYukarıdaki alanların hangilerinde özkütleden yararlanılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Garip akımının şairleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?  I want to buy a tablet but the new models are not - - - - on the markets yet. Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almamıştır? Ülkemizin millî, manevi ve tarihî değerleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görevleri arasındadır? “gideceğiz – hafta – çarşıya – sonu”Yukarıdaki kelimelerin anlamlı ve kurallı cümle hali hangisidir? İki insanın birbirine iyi dileklerini iletmelerine ne denir? Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Yakın Çağ’ın başlangıcı sayılan tarihî gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar? 519 274 319 doğal sayısında yüz binler basamağında bulunan rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?  Mercimek-un karışımını hangi yöntemle ayırabiliriz? “bekleyemem” fiilinin olumlusu hangisidir?                                                                                     Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir