S:1

Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun veya bir topluluğun üyelerinin kullandığı; genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek veya yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dildir.
Bu cümlede tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun veya bir topluluğun üyelerinin kullandığı; genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek veya yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dildir.Bu cümlede tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Argo" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Denizlerden Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. Bilsen Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-ı şâma bakan Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin! Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki peygamberlerden hangisi resul peygamberlerden değildir.? Tropikal yağmur ormanları biyomunda bulunan bitkilerin kökleri yüzeye yakın yayılış gösterirken, çöl biyomundaki bitkilerin kökleri ise daha derinde yayılış gösterir.Bu durum iki biyomun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır? Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yüce Allahın her şeye gücü yettiğini ifade eden isimlerindendir? ''Yarın için çok güzel bir plan yaptım'' cümlesinde kaç tane bir heceli sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunma yollarından biri değildir? Üniversite yıllarında romana ilgimi gören hocam, edebî kişiliğimin temel taşı olan şu sözü söylemişti: Roman yazarken kâğıt katili olma, yeteri kadar sözcüğü al yanına.Bu metindeki altı çizili söz aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Olaylar merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir. Çoklukla güldürmekten başka bir amacı olmayan komedyalardır. Molierein Scapinin Dolapları isimli eseri bu türün örneklerindendir.Bu parçada özellikleri verilen komedya türü aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulma sınavına yönelik çalışmalar yapmak görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? By the time you arrive home, I - - - - the meal. Bu başarı, M. Kemalin hangi askeri yeteneği ile ilişkilendirilebilir Akşam namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır? I. SıcaklıkII. Yağış miktarıIII. NemIV. RüzgarV. EnlemVerilen faktörlerden hangileri biyomların dağılımına ve şekillenmesine etki eder? Aşağıdakilerden hangisi krokilerin özelliklerinden değildir? Konunun ayrıntılarını daha sonra görüşeceğiz.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşa- ğıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Büyük uzunlukları aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz? Peygamberler günahtan korunmuş kimselerdir. Ancak peygamberler de insan olmalarının gereği bazı ufak hatalar yapabilirler.Peygamberlerin ufak hatalarına ne isim verilir? Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ortaya çıkan milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir? Osmanlı Devletinde Millet-i Sadıka adıyla anılan azınlık aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed(sav); kendi hastalığı iyice ilerlediğinde, ............i namaz kıldırması için kendi yerine görevlendirmiştir.Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerden biri değildir? Fatihin kumbarasından 10 adet 50 kr, 20 adet 1 TL çıktı. Acaba Fatihin kaç TLsi vardır? İskelet sistemimiz vücudumuzun dik durmasını sağlarken bazı yaşamsal organları da korur. İskelet sistemimiz aşağıda belirtilen organlardan hangisini korumaz? Pazardan aldığı 90 kg pirincin 30 kilogramını satmıştır. Satılacak kaç kg pirinci kalmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz,anlamca olumludur? Karşıt anlamlı sıfatlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Pusula hangi yönleri gösterir? 84 şeklinde yazılan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Kümesten günde 3 yumurta alan Mustafa, 6 günde kümesten kaç yumurta alır? Kelimelerden hangisi farklı bir ekle türetilmiştir? Mont 76 / Atkı 10 / Bere 14 / Ayakkabı 50 / Pantolon 651 atkı, 1 ayakkabı,1 bere almak için kaç liram olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biridir? * Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere denir.* Karaların içindeki geniş çukurları dolduran durgun su birikintilerine denir.* Deniz ve okyanusun kara içerisine sokulmuş bölümüne denir. Yukarıda ,bazı yeryüzü şekilleri tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur ? Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir? Belirli bir amacı olmayan, kısa süreliğine bir araya gelen insanlara ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü harf getirildiğinde ses değişikliği olmaz? Aşağıdakilerden hangisi muhtarların görevlerinden değildir? Markette bir kilo peynir 15 liradır. Zeytinin fiyatı peynirden 3 lira daha azdır.Acaba bir kilo zeytin kaç liradır? TBMM ne zaman açılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmirde vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir