Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
‘‘Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf! bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. (İsrâ suresi, 23. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babalarına karşı görevlerinden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
‘‘Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf! bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. (İsrâ suresi, 23. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babalarına karşı görevlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Her konuda itaat etmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Edebiyat ( ) insanın yalnızca konuşma ve yazmasını düzeltmez ( ) kendisini ( ) dünyayı ve duygularını tanımasını da sağlar ( )Bu cümlede parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk Türk Bilim insanı kimdir? • Gerçekçi edebiyat akımının şiirdeki biçimidir.•  “Sanat sanat içindir.” görüşü benimsenir.•  Duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem verilir.Özellikleri verilen şiir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun asıl kişilerindendir? —Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. —Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmektir.—Kurban bayramı arifesinde başlar ve kurban bayramı günlerinde devam eder.Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Protista aleminde yer alan canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğretmenlik meslek etiği ilkelerine aykırı değildir? Bu başarı, M. Kemal’in hangi askeri yeteneği ile ilişkilendirilebilir  Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın rızık olarak verdiği yiyecekleri yiyebilmemiz için gerekli ölçülerden biri değildir? Aşağıdaki atıklardan hangisi doğada parçalanmadan yüz yıllarca kalabilir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır?  Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?