S:1

Gamze is disappointed - - - - her new job.

Gamze is disappointed - - - - her new job. sorunun cevabı "with" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılır?I.Araba tekerleklerine zincir takmakII. Ağır bir malzemeyi hareket ettirmek için kaygan kızaklar kullanılmasıIII. Makineleri yağlamak Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması için kullan­dı. Bu nedenle de Musul sorunu, İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı.Verilen bilgiyi en kapsamlı biçimde yorum­layan yargı, aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y işareti koyun.  (……. Hacim, eşit kollu teraziyle; kütle, dereceli silindirle ölçülür.. (…….) Yetişkin bir insanda ortalama 206 kemik vardır. (……. )Egzersiz sırasında nabız ve nefes verme hızı azalır. (…….) Küçük taneli katılar, sıvı haldeki maddeler gibi bulundukları kabın şeklini alır. (…….)İskeletimizi oluşturan kemiklerin hepsi aynı biçim ve yapıya sahiptir.  Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?   “aşağı – yukarı” sözcükleri arasında anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır?  I. Sıcak tencereye dokununca eli yandı.II. Hırsız paraları almış, bilgisayara dokunmamış.III. Çocuk, lambaya dokunmak için sandalyeye çıktı.IV. Olay sırasındaki sözleri hepimize çok dokundu.V. Ağacın dalı rüzgâr estikçe antene dokunuyor.Numaralanmış cümlelerin hangisinde “dokunmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 2 litrelik şişedeki kolonya 100 mL ‘lik şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişe gerekir? Kurtuluş Savaşı’ndan sonra imzalanan ve yurdumuzun bugünkü sınırlarının çizildiği Lozan Barış Antlaşması ne zaman imzalanmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin savaş sırasında uyguladıkları sahte geri çekilme hareketine verilen addır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi iyi liderde bulunmaması gereken bir özelliktir?  7 sayısının 8 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir? Aşağıdakilerden hangisi orucun faydalarından değildir? Dakikada 50 ml su damlatan bir musluk bir saatte kaç litre su damlatır? Ekosistemlerin sürdürülebilirliği ekolojik döngülerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. Fakat artan nüfus ve gelişen sanayi ile birlikte çevreye verdiğimiz zarar hızla artmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekosistemin sürdürülebilirliğine zarar verecek olaylardan birisidir? Hangisi kişisel bakımda kullanılır? Bu canlılar ile ilgili olarak bir öğrencinin yaptığı popülasyon tanımlarından hangisi doğrudur? Fiziksel ayrışma kayaçların çatlaması, parçalanması ve ufalanması şeklinde gerçekleşir. Soğuk ve kurak iklim bölgelerinde etkilidir. Buna göre gece ve gündüz ara- sındaI. düzenli yağış,II. çok düşük sıcaklık,III.  yüksek sıcaklık farkı unsurlardan hangileri fiziksel ayrışmayı hızlandırır? Hac ibadetini yerine getirmek için dünyanın dört bir tarafından yüz binlerce Müslüman Mekke’ye gelir. Irk, renk, dil, makam ve mevki farkı olmaksızın yan yana ibadet ederler.Bu metinde hac ibadeti ile ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? "The ball is under the car." cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı öncesi hükûmete, “Hazırlıkların yetersiz olduğunu, savaşın korkunç geçeceğini, Osmanlı Devleti’nin yorgun hâliyle bu savaşa katılmasının sakıncalı olacağını, savaşa girmemenin çarelerinin aranıp bulunmasını” rapor etmiştir.Bu bilgiden Mustafa Kemal’in,I.İnkılapçıII. İleri görüşlüIII.Mantıklı ve gerçekçiözelliklerinden hangilerine ulaşılır? “Bir millete özgü kültürel öğelerin tümüne milli kültür denir ve bu öğeler milletin ortak ürünüdür.”     Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bizim kültürel öğelerimizden biri değildir? "quarter past nine" Hiçbir kedi köpek değildir. Hiçbir köpek kedi değildir.Bu yargılara göre kedi ve köpek kavramları arasındaki ilişki çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sözcük değildir?  (1) Yirmi üç yıl önce Helens adlı yanardağ atom bombasına benzer bir şekilde patladı. (2) Bu patlamada milyonlarca hayvan -geyikler, siyah ayılar, dağ keçileri,balıklar, kuşlar ve böcekler- yok olmuştu. (3) Yaklaşık on milyon ağaç zarar gördü ki bunların bir bölümü altı yüz yaşındaydı. (4) Patlamadan önce o bölge; sık ormanları, kristal berraklığında gölleri ve hızlı akan nehirleri ile göz kamaştırıyordu.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “beğenme” anlamı vardır? a- Pizza                               ç- kola b- Kuru fasulye                    d- Cipsc- Hamburger                      e- Pırasa yemeğiSağlıklı beslenmek isteyen Ezgi yukardaki besinlerden hangisini tüketmelidir? “ Zeynep yuvarlak masada oturuyor.” Cümlesinde varlığın hangi özelliği belirtilmiştir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen bir karışımdır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ilk eşidir? Bir gün kaç saattir? Uzunluğu 18 m olan bir havuzda 4 tur yüzen Sevgi kaç metre yüzmüş olur? Aşağıdakilerden hangisi maddenin hal değişimi  değildir? Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Orta kuşağın karışık ormanları aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygındır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir