S:1

• Sosyal içme evresi olarak bilinir.
• Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.
Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir?

• Sosyal içme evresi olarak bilinir.• Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir? sorunun cevabı "Birinci " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Deprem dalgalarının şiddetini kaydedebilen aygıta ne ad verilir? Aşağıda verilen maddelerden hangisine idrarda rastlanması kişinin şeker hastası olduğunu kanıtlar? I have lived here ……. a long time.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir değildir?   Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir? Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime örnek verilir? Bir köyde 324 erkek, bayanlar ise erkeklerden 88 fazla olduğuna göre köyde kaç kişi vardır? "18 + A = 18" işleminde A yerine hangi sayı yazılmalıdır? Peygamberimiz (sas); babasını ne zaman kaybetmiştir? I ……..…. to a tennis match yesterday.  Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir? A62 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 15 olduğuna göre “A” sayısının sayı değeri kaçtır? Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? I. SelII.ÇığIII. Bisikletin frenine basılmasıYukarıdakilerden hangisi hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerle ilgili değildir? Kayaçların kısa bir zamanda çözünmeye uğradığı bir yer hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Maddelere elimizi sürerek pürüzlü mü , pürüzsüz mü olduklarını  anlarız. Aşağıdaki maddelerden hangisi  pürüzlüdür ?     Meriç Nehri’nin ortasındaki Kirişçi Adası’nda gezintiye çıkmıştık.(2) Taze çimenler, kardelenler, bahar yağmurlarıyla yıkanmış toprak kokuları ve çağıldayan ırmağın huzur veren sesi etkileyiciydi.(3) Üç kişiydik.(4) Bir müddet etrafı seyredip yemek yemek için bir restorana gittik.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde “beğeni” söz konusudur? ”-meli , -malı” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Şafak sökerken o yalnız, eski bir tekneciğinDüğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarakİlerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırakŞırak dövüp eziyor köhne teknenin şişkinSiyah kaburgasını... Ah açlık, ah ümit!Tevfik Fikret’in “Balıkçılar”adlı şiirinden alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretine (') gerek yoktur? Kristof Kolomb, Macellan ve Vasco de Gama’nın seyahatlerinde yararlandığı Coğrafya Rehberi adlı eserin sahibi olan Eski Çağ’ın gök bilimcisi ve matematikçisi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde adalet, eğitim ve din işleriyle uğraşan sınıfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? I.    Butün madenlerin ekonomik değeri vardır.II.  Bütün madenler sanayide ham madde olarak kullanılır.III. Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?   Bir gün Peygamberimiz, sahabilerden birinin abdest alırken suyu israf ettiğini görür. “Bu israf nedir?” diye sorar. Bunun üzerine sahabi, “Abdestte israf olur mu?” diye karşılık verir. Peygamberimiz, “Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur.” buyurur. (Ebu Davut)Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alı- koyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut suresi, 45. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlayan durumlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş (eş sesli) bir kelime yoktur? Gülfer 9 yaşındadır. Mustafa, Gülfer' den 4 yaş küçüktür. Mustafa kaç yaşındadır? Dünya ile birlikte Ay da ............................. etrafında dolanır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cumhuriyet Dönemi’nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe’nin zenginliği ortaya koyulurken yabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır.Yukarıdaki çalışmaların Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir? Doğalgaz veya tüp kullanılan evlerde gaz kaçağı olduğundan hangisini yapmak tehlikelidir? Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden değildir? I. Kalınlığı her yerde aynıdır.II. Yer kürenin en ince katmanıdır.III. Yapısında kayaç ve madenler bulunur.Yer kabuğunun yapısıyla ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür? Aşağıdakilerden  hangisi  birincil ihtiyaçlardan  değildir? Protokolde, selamlaşmada öncelik sırası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? "432.564” sayısını oluşturan rakamların toplamı 29 olduğuna göre, yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir