Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Tek bir olaydan hareketle, bütüne yönelik olumsuz düşünceler geliştirilmemelidir. Sınavım kötü geçti, ben bu sene sınıfı geçemeyeceğim gibi. Oysa bu sınavım kötü geçti ama diğer sınavlara daha iyi hazırlanabilirim tarzı düşünce daha yapıcıdır. Kişinin kendi kendine yaptığı bu tarz olumsuz düşünceler zaman geçtikçe otomatikleşir ve olumlu bir içerikle kolaylıkla yer değiştirmez.
Yukarıdaki açıklama stresle başa çıkmada kullanılan etkili yöntemlerden hangisiyle ilgilidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Tek bir olaydan hareketle, bütüne yönelik olumsuz düşünceler geliştirilmemelidir. Sınavım kötü geçti, ben bu sene sınıfı geçemeyeceğim gibi. Oysa bu sınavım kötü geçti ama diğer sınavlara daha iyi hazırlanabilirim tarzı düşünce daha yapıcıdır. Kişinin kendi kendine yaptığı bu tarz olumsuz düşünceler zaman geçtikçe otomatikleşir ve olumlu bir içerikle kolaylıkla yer değiştirmez.Yukarıdaki açıklama stresle başa çıkmada kullanılan etkili yöntemlerden hangisiyle ilgilidir? sorunun cevabı "Aşırı genellemelerden kaçınma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Anayasamızın 28. maddesindeki ‘’basın hürdür sansür edilemez’’ ifadesinin anayasamızda yer alması- nın amacı aşağıdakilerden hangisidir?  Doğum Yardımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi cümlede varlığı hem renk hem durum yönünden niteleyen bir sıfat vardır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(...) İzmir, Foça, Efes, Milet İyonlar'ın en önemli şehir devletleridir.(...)  Hipokrat, Tales, Heredot, Homeros, Pisagor gibi bilim insanları İyonlar döneminde yaşamışlardır.(...)  Tekerleğin bulunması tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.(...)  Tekerleği icat eden uygarlık Sümerler'dir. (...)  Asurlar, Sümerler'den öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirerek, Anadolu uygarlıklarının yazı ile tanışmasını sağladılar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanun’la tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder? Aşağıdaki hangi sözcükte kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kaymakamlar aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? Babaannem komposto yaparken 1 kg meyve için 300 gr kullanıyor. 2 kg meyveli komposto yapmak için kullanılan şeker ve meyvenin toplam ağırlığı ne kadardır? Bugün yalnız yağmura tahammül edeceğimTa boğazıma kadar çıkan deli yağmuraTüyüme horozdan çok itimat edeceğimİtimat edeceğim şu belalı yağmuraRuhumu bayrak yapıp ben teslim edeceğimBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Millî Mücadele Dönemi’nde millî güçler, aşağıdakilerin hangisinde birleştirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramlarla ilgili değildir? Haklar neye göre şekillenir?