S:1

İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? sorunun cevabı "Yerleşik hayatı benimsediklerinin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Şimdiki kuşak gergin bir yaşam sürmeye çok mu fazla alıştı acaba? Bu sorunun cevabını ben de sizin kadar merak ediyorum. Birçok insan bu gerginliği hissetmezse kendisini mutlu saymıyor. Atalarımız ve babalarımız doğaylaiç içe yaşadığı için gerginlikten uzaktı. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama yeni kuşak bundan neredeyse hiç haz almıyor. Yaşam tempoları o kadar hızlı ki vücutlarını dinlendirip huzura kavuşmaya, sakinleşmeye vakit bulamıyor.Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi edebîbir metin olabilir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi üreme şekline göre diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Gazelin konu bakımından benzerine, sözlü edebiyatta - - - -, halk edebiyatında ise - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Toplumsal yaşamda bireyler birden fazla rolü yapmak zorunda olduğu için, herhangi bir rolü başka bir rolünü yerine getirmesini zorlaştırabilir. Örneğin, okulunda eşinin müdürü olarak çalışan bir erkeğin, evde eş olarak davranması gerekirken müdür gibi davranması gibi.Bu parçada örneklendirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir? 80 L meyve suyu 250 mL’ lik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliyenin özelliklerinden biri değildir?          Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?   James :I’m planning to go to Marmaris next week. What should I take with me?Sofia  : You should take your sunglasses, suncream, some t-shirts and shorts.James :- - - - ?Sofia  :No, I don’t think so.  Kur’an’ın temel niteliklerinden biri olan açıklayıcı, aydınlatıcı anlamlarında kullanılan ve kelime anlamı olarak “bildirmek, anlatmak, açıkça söylemek” anlamlarına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? Orta Çağda kilise kendini âdeta Tanrı yerine koyuyordu. Kilisenin öğretilerine karşı çıkanlar sanki Tanrı’nın iradesine karşı çıkmışçasına sapık ve günahkâr sayılıyordu. Bu dönemde kilise istediği gibi savaş çıkarıyor, savaşları kutsal sayıyor ve insanları bu savaşlara katılmaya teşvik ediyordu. Pek çok insanın ölmesine veya yaralanmasına neden olan bu savaşlar, insanların kilisenin uygulamalarına karşı çıkmasına neden olmuştur. Böylece toplumda, kiliseye ve din adamlarının aldığı kararlara karşı gittikçe artan bir öfke oluşmuştur.Bu metne göre insanlar ile kilise arasındaki problemlerin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Katı-katı karışımlarını birbirinden ayırmak için verilen yöntemlerden hangisi kullanılamaz? “İyilik, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene verenlerin tutum ve davranışlarıdır.”(Bakara suresi, 177. ayet)Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir? Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur? Dinimizde hırsızlık yapmak, hayvanlara eziyet etmek, birine iftira etmek, yalan söylemek gibi  davranışlar aşağıdakilerden hangisine girer? Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Peygamberler, sorunlara akılcı ve mantıklı çözümler bulabilen zeki insanlardı. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin bu yönünü anlatan özellikleridir? (  ) Başkaları tarafından sevilmek için onların yaptıkları kötülükleri görmezden gelmeliyiz.(  ) Şaka olarak birisiyle alay etmek kötü davranış sayılmaz.(  ) İslam dini başkalarının kusurlarını araştırmayı hoş görmez.(  ) İlk indirilen ayetler Müddesir Suresi'nin ilk 5 ayetleridir.Yukarıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazarsak doğru harf sıralaması nasıl olur? ”Besmele, her hayırlı işin başında söylenir”.Bu açıklamaya göre besleme hangi durumda söylenmez? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hâl (durum) eki almıştır? 14,15,26,37,82,90 sayıların kaç tanesi çift sayıdır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 45 sayısının bir çarpanı (böleni) değildir? Bir işçi ayda 20 gün çalışmaktadır. Bu işçi günde 35 Lira kazandığına göre iki ayda kaç lira kazanır? Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun üyesi değildir?   “Kutadgu Bilig” adlı eserde kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?  Geleneksel çocuk oyunlarının nasıl ortaya çıktığı konusundaki düşüncelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuzluk anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? Emirhan’ın  5  deste silgisi var 12 tanesini kaybetti geriye kaç  silgisi kaldı? 5x – 9 = 2x + 6Yukarıda verilen denklemde x değeri kaçtır? Kaza geçirmiş bir insanın muayenesinde,I. Çevreden gelen uyartılara cevap vermeII. Yakınlarını tanıyamamaIII. Soluk alıp-vermeIV. Yürüyebilmegibi durumlar tespit edildiğine göre bu insanın merkezi sinir sistemi yapılarından hangisi hasar görmüş olabilir? “Gizli ve hızlı söz, işaret, ilham” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerindendir? “Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız.” Bu ifade hangi kavramın açıklamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi siyasi kamu hakları içinde yer alır? Kavanozlarda un, şeker, tuz bulunmaktadır. Kavanozlardaki maddeleri hangi duyu organımızla ayırt edebiliriz?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir