S:1

2x + 4 : 2x + 16 : 2x = 168 olduğuna göre x kaçtır?

2x + 4 : 2x + 16 : 2x = 168 olduğuna göre x kaçtır? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
ATP (Adenozin Trifosfat) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 3 – 4 – 6 – 9 -13 – 18 - ? İlyas okulda iki tane yarım litre evde de dört tane yarım litrelik şişelerde su içiyor. Buna göre İlyas beş günde kaç litre su içmiş olur? Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Mayoz, aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde rol oynamaz? Nicedir bulutlar bu şehre uğramıyordu. Oysa işte, deniz önce açıklardan itibaren kabarıyor. Rüzgâr geliyor sonra. Fırtına çok geçmeden patlayacak. Bulutlar ufka yaklaşıyor.Ufuk görünmez oluyor. Muazzam bir sis kütlesi, denizin üstünden gelmeye başlıyor, göz göre göre...Bu paragraf, konusu dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır? Hz. Muhammedin (sas) Bir Peygamber, giydiği zırhı kararlaştırılan şekilde düşmanla savaşmadan çıkarmaz diyerek katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? "300 - 450 - 900 - 910 - 1800 - 3600 " Yukarıda verilen açılardan hangisi doğru açıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Altın, gümüş, bakır gibi madenlerin bulunduğu kaya kütlesine ne ad verilir? Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kaslar oksijen yetersizliğinde de fosforilasyon yapabilir? Levent : What do you want to do about your life?Sezen : I would like to go to college and study science.Levent : ........... you want to be a scientist?Sezen : Yes, exactly. 1. İnsanın sorumluluğu özgürlüğü oranındadır.2. İnsan akıllı ve özgür irade sahibi olduğu için eylem- lerinden sorumludur.3. İnsan deprem, sel gibi doğal afetleri engelleyebilir.4. İnsan, sınırsız özgürlüğe ve sınırsız sorumluluğa sahip bir varlıktır.İnsanın sorumluluğuyla ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bal sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik akım kaynaklarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da, de nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? The hotel - - - - old but the rooms - - - - very clean. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna aykırıdır? 14 sayısının yarısı kaçtır? De ki: O, Allahtır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.Bu surenin konusu aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nasıl sorusunun cevabı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hangi atasözü birlik, beraberlik anlamında değildir? Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır? Aşağıdakilerin kelimelerden hangisi sözlükte baştan ikinci sırada yer alır? Çeşitli belge ve sözleşmelere resmiyet kazandırmakla yükümlü kamu görevlisine ne isim verilir? Teravih namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? "Ali okula gitti." Cümlesi kaç heceden oluşmuştur? Kişileri devlete, topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır? Aşağıdakilerden hangisinde betimleme vardır? Anadoluda kurulan ilk uygarlıklardan hangisi tarıma en fazla önem vermiştir? 1.Geri dönüşümün çevreye ve ekonomiye faydası vardır2.Geri dönüşümü olan maddelerin üzerinde bu durumu ifade eden bir sembol vardır.3.Farklı ürünlerin geri dönüşümleri farklı yöntemlerle gerçekleşir.Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? ....................... kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangisi İlköğretime ait gelir kaynağı değildir? Fatih dün13 sayfa okuma yaptı. Bugün 16 sayfa daha okursa iki günde kaç sayfa okur? - - - - you leave the house, turn off the TV. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle bir cümle kurabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir