S:1

Kendisine vahiy gönderilen ilk peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Kendisine vahiy gönderilen ilk peygamber aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hz. Âdem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında değildir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelime değildir? Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen kuruluşun kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? Hırsızlık, saldırı gibi olaylarda ....................... yardım isteriz.Noktalı yere hangisi gelmelidir? Tören kelimesinin eş anlamlısı nedir? Atatürkün milliyetçilik anlayışı ırk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına karşıdır.Buna göre milliyetçilik ilkesiyle ilgili olarak;I. Kültürel birliği desteklemiştir.II. Millî birlik ve beraberliği güçlendirmiştir.III. Sosyal dayanışmayı artırmıştır.yargılarından hangileri savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır? Birgi tarihi kenti hangi ilimizdedir? 1920li ve 1930lu yıllarda tiyatro eserlerinde toplum sorunları ekonomik yapı bağlamında değerlendirilmiştir. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran - - - - , manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergilemiştir.Tohum, Bir Adam Yaratmak bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ürünlerin kalitesini belirleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? My family members arent with me now. I wish - - - - . Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? baş göz etmek Yukarıdaki deyimi hangi durumda kullanırız? Maria : Look! I planted these flowers two months ago.Matt : They look nice. - - - -?Maria : Every morning. Alfabemizde kaç ünlü harf vardır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde ata sporlarımız doğru olarak verilmiştir? Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olunca çok sevinmişti.Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı bakımından bu cümle ile özdeştir? Osmanlı Devletinde vakanüvisler görevlendirilerek önemli gelişmelerin kayıt altına alınması devlet politikası doğrultusunda bir tarih yazıcılığı yapıldığının göstergesidir.Osmanlı, devlet politikası doğrultusunda bir tarih yazıcılığı yaparak aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin Dünya üzerindeki yerini gösterir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.(.....) Farklı görüş, düşünce, inanç ve kültürel değerler toplumsal yaşamı zenginleştirir.(.....) Ödevlerimizi yapmak çevremize karşı sorumluluğumuzdur.(.....) Yasalar önünde herkes eşittir.(.....) Adalet, insani değerlerden biridir.(.....) Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi ampulün parlaklığını azaltır? I- Saltanatın kaldırılması II- Soyadı Kanununun kabul edilmesi III- Çeşitli fabrikaların açılması IV- Kanun önünde bütün vatandaşların eşit olması Yukarıdakilerden hangisi AtatürkünCumhuriyetçilik ilkesi ile ilişkilendirilebilir? İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir? Göklerde kartal gibiydim,Kanatlarımdan vuruldum.Mor çiçekli dal gibiydim,Bahar vaktinde kırıldım.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? I - - - - a luxurious house in Ankara in the future. Hac ve umre ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Yazdığımız bir yazının izinsiz okunması hangi hakkımızın ihlal edilmesidir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir siyasal sistemin ilkelerinden biridir? İslam Devletinde ilkhazine (Beytül Mal), aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir? 45 fazlası 600 olan sayı kaçtır? Aşağıdaki ham madde – işlenmiş madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Ham madde İşlenmiş maddea- ) Petrol Plastik b- ) Pamuk Gömlek c- ) Şeker Pancar d- ) Süt Yoğurt Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine emanet etmiştir? I. Niyet etmekII. Elleri yıkamakIII. Ağzı temizlemekIV. Burun temizlemekV. Bütün bedeni yıkamakYukarıda verilenlerden hangileri gusül abdestinin farzlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünün özelliklerinden biri değildir? 4483 sayılı kanuna göre aşağıdaki memur ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar? Atatürk pek çok alanda fikirler ortaya koyarak Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya çalışmış, askerlik sanat, edebiyat, siyaset ile uğraşmış bir kişi ise , bu durum Onun hangi özelliğini ön plana çıkarır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir