S:1

Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir?

Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir? sorunun cevabı "İşletme kurulduktan sonra çevre sorunları ile ilgilenmeli" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden birisi değildir? Eksik – noksan sözcükleri arasında ki ilişki aşağıda ki sözcük çiftlerinin hangisinde vardır? Vatan ne Türkiyedir Türklere ne TürkistanVatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan!Bu dizelerin etkilendiği fikir akımı ve temsilcisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Suda çözünebilen kayaçların bulunduğu yerlerde kayaçların çözünen kısımlarının rüzgar tarafından aşındırılması sonucu oluşan kovuklara ne ad verilir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfi yazınız.(...) İnce kenarlı mercek yakınsak mercek olarak adlandırılır.(...) Tümsek aynalar detaylı bir görüntü sağlar.(...) Çukur aynaya gelen ışınlar yansıdıktan sonra ortak bir noktada toplanır.(...) Düz aynalarda cismin aynaya olan uzaklığıyla görüntünün aynaya olan uzaklığı eşittir.(...) Mikroskop ve büyüteçlerde kalın kenarlı mercek kullanılır. Bir öğrenci duran yumuşak plastik topa ayağıyla çok kuvvetli vuruyor.Öğrenciler bu gözlemiyle uyguladığı kuvvetin cisimler üzerinde hangi etkilerini gözler? Ne azap, ne sitem bu yalnızlıktan,Kime ne aşılmaz duvar bendedir.Süslenmiş gemiler geçse açıktan,Sanırım gittiği diyar bendedir.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? I. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.II. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca seçilirler.III. Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? We will buy a new house ...... . El kelimesi hangi cümlede bir deyimin içerisinde kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerin hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevidir? Ayşe yaşadığı bölgeye uygun olarak tarımsal ürün çeşitliliğini ve tarımsal üretimi artırmak istemektedir.İsteklerini gerçekleştirebilmesi için Ayşenin hangi mesleği seçmesi daha uygun olur? Aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşmiştir? Bir okulda etkili bir iletişim ağı kurmak yöneticinin temel görevlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin bu görevini yerine getirirken gerekli değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından kurulan milli cemiyetlerin amaçları arasında yer almaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek heceden oluşan bir kelime vardır? Gökyüzündeki su buharının yoğuşarak damlalar halinde yeryüzüne düşmesine ne denir? Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? SUDENİN SÜRPRİZİZilin çalmasına birkaç dakika kalmıştı. Sude anlatılanların birçoğunu dinlememişti. Çabucak eve gitmek, dedesinin armağanı olan sulu boyalarla resim yapmak istiyordu. Bu saatlerde annesi, mutfakta yoğun bir çalışma içinde olurdu. Sudeyi sevindiren de buydu. Kimsecikler görmeden en güzel resimleri yapıp dosyalayacaktı. Belki de bir gün, biriken resimleriyle, bir sürpriz yapıp herkesi şaşırtabilirdi. O zaman dedesi, annesi, babası, hele de mızıkçı kardeşi, nasıl da şaşkına döneceklerdi kim bilir. Sudenin bir gün yapmak istediği sürpriz nedir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir tarihtir? Kare olan Spor salonunun kenar uzunluğu 21 m' dir. Bu spor salonunda 5 tur attığıma göre kaç metre koşmuş olurum? Aşağıdakilerden hangisinde mıknatıs kutupları doğru verilmiştir? .... ..... ? ..........Bireyin yetenek alanları belirlenmeliİlgi alanları ve kişilik özellikleri incelenmelilgi duyulan meslekler araştırılmalıMesleğin gerektirdiği eğitim süreci ve imkânları belirlenmeli.Kişinin ve toplumun beklentileri göz önünde bulundurulmalı.Yukarıdaki açıklamaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden değildir? Kır kelimesi hangi cümlede parçalamak, bölmek anlamında kullanılmıştır? Taşların parçalanması ile oluşan kütlelere ne denir ? Proteinlerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Atmosferde miktari en fazla olan gaz asagidakilerden hangisidir? Konuşmadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?Mehmet : ______ I answer the question?Ahmet : Yes, you can. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, diğerlerinden farklı bir görüşü dile getirmektedir? Tom : When is your birthday?Jerry : - - - -. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Araplardaki sosyal sınıflardan biri değildir? - Ben kimim?- Niçin yaratıldım?- Nereye gideceğim?gibi insanın anlam arayışına en kapsamlı doğru cevabı veren kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Our neighbour, Mr. Simon, is an overweight man because he - - - - . Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. maddesinde yer alan ve Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak yayma hakkına sahiptir. ifadesiyle açıklanan temel özgürlük aşağıdakilerden hangisidir? Mimar Sinan 29 Mayıs 1489da Kayseride doğmuştur. Yavuz Sultan Selim Han zamanında İstanbula gelmiştir. Dünya tarihinin gördüğü en büyük mimarlardan olan Mimar Sinan toplamda 49 yıl süre ile baş mimarlık görevinde bulunmuş ve baş mimar olmasından 37 yıl sonra ustalık eserim diye adlandırdığı Edirnedeki Selimiye camini yapmıştır. Bunun dışında Sinan Paşa Cami, Kılıç Ali Paşa Cami, Sultan Süleyman Medresesi, Haseki Külliyesi gibi birçok farklı alanda eserler vermiştir. Mimar Sinan nerede doğmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir