S:1

Atatürk bir konuşmasında "Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin aseletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım." demiştir.
Bu parça aşağıda verilen ilkelerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?

Atatürk bir konuşmasında "Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin aseletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım." demiştir.Bu parça aşağıda verilen ilkelerden öncelikle hangisi ile ilgilidir? sorunun cevabı "Milliyetçilik " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Akkor lambamızı floresan lamba ile değiştirirsek ne sağlayabiliriz? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, insan yapımı olan beşeri unsur değildir?  Varlıkların rengini, biçimini, durumunu, sayısını belirten sözcüklere ne ad verilir? Anayasamızın 42. Maddesine göre;“Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek bütün va- tandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yüce Divanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  “Ȃlemde var olan bütün varlıklar bir düzen ve insicam içindedir. Evrendeki hiçbir şey, amaçsız, abes ve boşuna var edilmemiştir. Evrendeki herşey, birdüzen ve ahenk içinde yaratılış amacına uygun olarak görevini yerine getirmektedir. Bu durum ise hikmet sahibi bir yöneticinin varlığını zorunlu kılar.” Allah’ın varlığının delillerinden biri olan bu delil aşağıdakilerdenhangisidir?  I. Amasya GenelgesiII. Amasya Görüşmeleri III. Sivas KongresiIV. Erzurum KongresiYukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? İnsanların sevap ve günahlarını yazan meleklere ne ad verilir? – 4’ten büyük +3’ten küçük kaç tane tam sayı vardır? Fabl türünün Doğu edebiyatındaki ünlü eserlerinden olan “Gülistan” aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?  Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? Bir öğretmen, üniversite tercihi yapacak öğrencilerine “Puanınızla yerleşebileceğiniz en yüksek puanlı bölümler yerine en çok istediğiniz bölümleri tercih ediniz. Gelecekte sevdiği işi yapan, mutlu ve verimli bireyler olmanız sizin için daha önemlidir.” şeklinde bir öneride bulunmuştur.Öğretmenin bu önerisine göre öğrenciler bölüm tercihi yaparken aşağıdakilerden hangisini ön planda tutmalıdır? "Cincik boncuk erken satılır, inci, mercan geç satılır." atasözünde kaç tane kalın, kaç tane ince sesli harf vardır? Böbrekler aşağıda verilen maddelerden hangisini vücuttan uzaklaştıramaz? T.C. Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayımlar? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur?        Rakamları farklı en büyük iki basamaklı sayı ile 5 birlik 3 onluğun farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yemekte uymamız görgü kurallarından biridir?  “Aynur, kümesten, yumurtaları özenle toplayıp mutfağa bıraktı.”Yukarıdaki cümlede hangi sorunun yanıtı yoktur?  Doğal kaynaklarımız için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşan personel hangi ceza ile karşılaşır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış yazılmıştır? Willam : - - - - does the school start?Laura :It starts at 8 a.m.  “Günlük hayatta karşılaştığımız, çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim, ya da dikkat isteyen durumlardır.”Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? “Atatürk, çocukları çok severdi.” Cümlesinde kaç hece vardır? Aşağıdaki verilenlerden hangisi iskeletin temel bölümlerinden değildir? Bir karışı 18 cm olan Nazım, 90 cm’ lik sıranın genişliğini kaç karışla ölçebilir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi günümüzde gerçekleştirdiği hızlı büyüme ile dünya ekonomileri arasında hızla üst sıralara yükselmektedir? 32,64 ondalık kesrinin onda birler basamağındaki rakam hangisidir?  Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? 22- 26 -......- 34- 38- 42 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir? Sağlıklı bir yaşam için hangisi yapılmamalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hangi seçenekte söylenen ifade yanlıştır?  (I) Kimi zaman eleştirilerimin ayarı biraz kaçıyor.(II) Ama yazılarımı okuyanlar benim samimiyetime inanır. (III) Aslında nazik ve kibar biriyimdir. (IV) Kindarlığa, düşmanlığa varan birtakım takıntılarım hiç olmadı. (V) İyi bir şairin kimlerden olduğunu sormam bile.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zamir yoktur? “Tüm yiyeceklerin içinde kuru gibi gözükse de …………  bulunur.” Noktalı yere hangisi gelmelidir? "Bitirdi" kelimesi, hangi cümlede "yormak, güçsüz duruma düşürmek" anlamında     kullanılmıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir