S:1

Algler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Algler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Fotosentez yaparak sudaki oksijen miktarını artırırlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
“Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi … milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür” cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca fizyolojik etkilerden biri değildir? 4 bütün elma kaç çeyrek elma eder? • Süt• Ekmek• Yumurta• EtVerilen besinlerden hangisinin içeriği diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden   hangisi   zıt  anlamlı  kelime çifti   değildir?                      Bir inek günde 16 litre süt vermektedir. Çiftçi sütün litresini 3 TL’den satmaktadır. Çiftlikte 52 inek olduğuna göre, çiftçi sütten kaç TL para kazanmaktadır? Trablusgarp Savaşının nedeni nedir?   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet yönetiminde görülen bir özellik değildir? Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?  “İnsan zihni dünyaya  boş  bir  levha olarak  gelir.  Tüm  bilgilerimizin  kaynağı deney ve  alışkanlıklardır.’’Locke, bu düşüncesiyle aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuçilişkisi vardır? 10 yarım portakal kaç bütün eder? Akarsuyun göl veya denize ulaştığı kısmına ne ad verilir? "lı-ta-yat-ha" hecelerinden aşağıdakilerden hangi kelime oluşmaz?  Peygamberimiz ile ilgili verilen  aşağıdaki bilgilerden  hangisi yanlıştır? Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılabileceklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Bir kutunun içinde 24 tane çikolata vardır. Bu kutunun boşken kütlesi 100 gramdır. Çikolata ile doluyken 580 gramdır. Buna göre 1 çikolatanın kütlesi kaç gramdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde ‟yukarı” sözcüğü eylemin yönünü belirtmektedir?  Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Bir binaya baktığımızda, onu oluşturan bir çok yapılar olduğunu görürüz. Örneğin, tuğlaların üst üste sıralanmasıyla duvarların oluştuğunu, duvarların arasına betonlar koyulduğunu ve betonları saran demir çubukların dikildiğini söyleyebiliriz.Verilen örnek vücudumuzla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ile ilişkiendirilebilir?  Savur’un tek bir girişi var; dağın eteğinden başlayan yol, kıvrılarak kasabanın içine çıkıyor. Teksokaktan oluşmuş küçük bir çarşıda banka, postane, bir iki lokanta, bakkal, kasap ve birkaç giyim mağazası bir arada. Bir dükkânın önündeki kutularda renkli, parlak kâğıtlara sarılmış bayram şekerleri var. Yan tarafta, tahta taburelerde; bayram hazırlıklarının telaşını yaşayan, çay içen, sohbet eden insanlar…Bu parça aşağıdaki öğretici metinlerden hangisine örnektir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlı değildir?  Virüslerde,I. protein kılıf,II. kalıtım materyali,III. ribozomverilen hücresel yapılardan hangileri bulunmaz? Ayçiçeği Güneş’e doğru yönelir.Yukarıdaki cümle hangisine örnektir? “… Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol’ der oda oluverir.’’ (Âl-i İmrân suresi, 47. ayet)Yukarıdaki ayet Allah’ın hangi sıfatının bir delilidir? Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevi ile ilgili yanlış bir bilgidir? Atatürk bir konuşmasında "Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin aseletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım." demiştir.Bu parça aşağıda verilen ilkelerden öncelikle hangisi ile ilgilidir? 4 ile tam bölünebilen ancak 9 ile tam bölünemeyen iki basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir sistemde toplam enerjinin değişmemesine ……..…… denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Bir konveks çokgenin dış açılarından iki tanesi 34° ve 26° dir. Bu çokgenin diğer dış açıları birbirine eşit ve 15° olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır? Bilgilendirici trafik işaret ve levhaları genel olarak hangi sembolle gösterilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilemez? Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından biri değildir?    İnsanın çalışması ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi  İslam inancına göre yanlıştır? 44 fazlası 342 olan sayının 215 fazlası kaçtır? Okul yolunda yürüyordum. Araba kornası ile korktum. Baktım ki amcam, arabaya bindim. Amcamın verdiği nefis kurabiyeleri yemeye başladım.  Yukarıdaki altı çizili olaylarda, Sinem hangi duyu organlarını sırasıyla kullanmıştır? I. Ampul    II. Ateş Böceği   III. Halojen lambaYukarıda verilen varlıklar için Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? DNA, RNA, ATP ve enzimler için,I. Azot içermeII. Aminoasit bulundurmaIII. Organik yapıda olmaIV. Pentoz şeker içermeverilenlerden hangileri ortaktır?  Atmosferin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir