S:1

Kuranda ateşten yaratılmış bir cin olarak tanımlanan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

Kuranda ateşten yaratılmış bir cin olarak tanımlanan varlık aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Şeytan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
"Bu sınava çok iyi ………" cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? Olanak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal anlamında kullanılmıştır?              İyonlar baskıcı ve otoriter bir yönetim anlayışına sahip olmamıştır.Bu özellik aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? Aşağıdakilerden hangisi araştırma basamaklarının sonuncusudur? Arı– Ayı – Sincap canlıların vücut hücrelerinde, aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bulunmaz? mutfağa girince fırında pişen ekmeğin kokusunu alıyor.Bu olayda kokunun alınmasına kadar gerçekleşen,I. pişen ekmekten buharlaşma yoluyla kokulu madde taneciklerinin havaya karışması,II. uyarının beyinde değerlendirilip kokunun alınması,III. kokulu madde taneciklerinin burundaki mukus içinde çözünerek koku almaçlarını uyarmasıolaylar hangi sırayla meydana gelir? The car - - - - my friend bought a week ago was very expensive. Aşağıdakilerden hangisi münazarada uyulması gereken kurallardan biri değildir? Uyku halindeki canlılardan hangisi yaşam koşulları uygun hale geldiğinde diğerlerinden farklı bir canlı meydana getirir?  XVII. yüzyılda Avrupa’nın ekonomik hedefi uluslararası piyasada daha etkin olmaya yönelikken, aynı dönemde Osmanlı Devleti, iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşı-lamaya odaklanmıştır.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgiye verdiği önemle ilgilidir? "316113" doğal sayısının birler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?  Aşağıdaki kongrelerden hangisi ulusal bir kongredir? Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında,kanayan bölgeye göre kaçdakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? Halil, ülkesinin karanlık güçler tarafından işgal edilmek üzere olduğunu anladığında bunu engellemek için bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Çünkü adaletin olmadığı topluluklar yok olmaya, zulme rıza gösteren halklar rezil olmaya mahkûmdu. Bu yüzden vatanını korumak için elinden geleni yapmaya karar verdi. Duasını edip, ailesi ile helalleşip Allah’a sığınarak evden ayrıldı.Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek bir durum yoktur? Pikniğe giden Diren radyo dinlemek istiyor. Radyo için hangi elektrik kaynağından yararlanabilir? Bir musluğu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlanırız? Atatürk; “Millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedâkarlığı yaparsa başarılı olmaması mümkün değildir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın birden fazla özelliği belirtilmiştir? 51, 56, 54, 59, 57, ……örüntüsünü devam ettirecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu’nun Türk yurdu olmasında askeri başarılarınyanı sıra buraya gelen şeyh ve dervişlerin de önemlikatkıları olmuştur.Buna göre;I. Hacı Bektaş Veli II. Aziz Mahmut Hüdai III. Yunus Emrehangileri Türklerin Anadolu’ya girdiği ilk dönemde Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağlamışlardır? Aşağıdakilerden hangisi kazaya sebebiyet verebilir? Engelliler Haftası ne zaman kutlanır? “Asidik redoks tepkimelerinde, hidrojen atomunun eksik olduğu tarafa eksik olan hidrojen atomu sayısı kadar - - - - eklenir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi “sorumluluk” ile ilgiliverilebilecek bir örnek değildir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir? (Zorunlu hâller hariç) Close your____________ ?Boşluğu uygun olacak şekilde tamamlayan ifade hangisidir.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?   “bilginin yazı, ses, resim gibi farklı biçimlerin birlikte kullanılarak sunulmasıdır.” Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdaki varlıklardan hangisi hareketsiz varlıklara örnektir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna aykırıdır? Hendek savaşında hendek kazma fikrini ortaya atan sahabi kimdir? İnsanın fizyolojik yapısı gereği duyabileceği ses frekans değer aralığı kaç Hz’dir? Salıncakta eğlenen bir çocuk aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar? Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Bahar mevsimidir hemdem-i saba olalımGül ile dost kokusuyla âşina olalım(Şeyhî)Bu beyitte "bahar, saba, gül" sözcükleri ilkbahar mevsimiyle ilgili olup aynı beyit içinde kullanılmıştır.Buna göre bu beyitte aşağıdaki sanatların hangisine başvurulmuştur? “ Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?   İnsan vücudunda bulunan salgı bezleri aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirme amacıyla salgı üretemez? BDBD dört basamaklı sayısının BD iki basamaklı sayısına bölündüğünde bölüm kaç olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir