Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir? sorunun cevabı "Nübüvvet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin, hece sayısı en fazladır?  Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? Dört arkadaş yirmişer dilim keki önlerindeki tabaklara paylaştırıyor.Tabaklara Nevin dörder, Leyla birer, Arda beşer, Hakan ikişer dilim kek koyuyor.Hangisi daha fazla tabak kullanmıştır? Bireyin kendi tutum ve eylemlerini değerlendirme gücü ya da yetisi ahlak felsefesinde hangi kavramla açıklanır? Muavvizeteyn sureleri, aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1. Her işte bir hayır vardır.2. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.3. Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.Verilen atasözü ve deyimlerde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili açıklama yoktur? Bu devlette her sınıfın nasıl bir eğitim alacağı, kimlerin ne tür mal ve mülk edineceği ideal bir tasarımla belirlenmiştir. Örneğin; üretici ve zanaatkârlar istedikleri kişi ile evlenebilirken aynı hak askerlere tanınmaz.Özellikleri verilen ütopya aşağıdakilerden hangisidir? Hastalıklara karşı vücudunu daha koruyucu hale getirecek besin maddeleri aşağıdakilerden hangisidir ? * Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar* Küçük parçalı ve birbirinden uzak tarım topraklarının varlığıo Hayvanlar için yeni otlak ve barınak ihtiyacının oluşmasıVerilenlerin tamamı aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? Osmanlı Devleti padişahların ve diğer yöneticilerinin bütün çabalarına ve yoğun yenilik girişimlerine karşın 20. yüzyılda siyasi ve askeri açıdan eski gücünü tamamen kaybetmiştir. Bu nedenledir ki Osmanlı Devleti’nin siyasi egemenliği altındaki topraklar özellikle Avrupalı devletler için açık birer hedef haline gelmiştir.Bu bilgiler ışığında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu olumsuz durumu destekler nitelikte olduğu söylenebilir?   Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin gerçekte var olmadığını savu- nan görüşler arasında yer alır? Orta Asya’da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?