S:1

... O, Allahın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.
(Ahzab suresi, 40.ayet)
Bu ayetten Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz?

... O, Allahın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.(Ahzab suresi, 40.ayet)Bu ayetten Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz? sorunun cevabı "Okuma yazma bilmediği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Payı, paydasından küçük, bir bütünden az olan bir çokluğu ifade eden kesirlere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır? 21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar geçen sürede ülkemizde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Başarılı olmanın tek şartı çok çalışmaktır.Yukarıdaki cümleye en yakın anlamlı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerde verilen kitap ve peygamber eşleşmesi hangisinde yanlış verilmiştir? Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın beyaz çiçekleri ve kırmızı kirazları olurmuş.Kiraz ağacının bodrum katında köstebek ve solucanlar bulunurmuş. Ağacın gövdesinde ise karınca ve böcekler bulunurmuş. Üst kata çiçeklere gelen arılar ve dallara konan kuşlar gelirmiş.Kiraz ağacının çiçekleri hangi renk açarmış? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır? Kimlik kartlarımızı hangi resmi kurumdan alırız? Hangisi bir mevsimdir? 5,7,0,8 sayıları ile yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Bir yurtta birlikte yaşayan insanların sağlık, hukuk, eğitim vb. ihtiyaçları vardır. Bunların karşılanabilmesi için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç vardır. Bu kurum aşağıdakilerden hangisidir? Üç basamaklı rakamları farklı negatif en büyük tam sayı ile üç basamaklı en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır? Kamil 15 yaşında, annesi 54 yaşındadır. Kamil doğduğunda annesi kaç yaşındaydı? Öğrencilerin kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli okul içi programlar, üst okullar, iş ve mesleklere yönelen öğrencilerin buralara geçişi için gerekli olan yardım çalışmalarını kapsayan rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? 45 .... 32 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? Ödül kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 18 -24 - ? -36 - ? -48 sayı dizisinde ? soru işareti olan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yoktur? ...Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.(Nahl suresi, 93. ayet)Bu ayette insanın davranışlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? II. Mehmet tarafından kurulmuş Sahnıseman medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kuran, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.Bu bilgilere göre Sahnıseman medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? I. Meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların artacağını bildirdi.II. Öğretmenimiz, tecrübenin çok önemli olduğunu söylerdi.III. Kararlarını ve alışkanlıklarını sen yönetmelisin, derdi.IV. Edebiyatta tür zenginliğinin olması gerektiği sempozyumda ifade edildi.V. Sağlıklı yaşam için sporun çok önemli olduğu vurgulandı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde doğrudan anlatıma örnek vardır? Alinin gözleri alev saçıyor gibiydi.Cümledeki altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam hangisidir? Divanı olan şairin, başından geçen olayları anlattığı Sergüzeştname adlı bir eseri de vardır. Divan şiirinden etkilenmesine rağmen adını, sayıları az olan hece ile söylenmiş koşmaları ve destanları yaşatmaktadır. Usta bir taşlamacı olan şair, bu tür şiirlerinde yer yer argoya da başvurur.Bu parçada sözü edilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yanmak" kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yan kelimesi Oraya vaktinde gidemezseniz hakkınız yanar. anlamında kullanılmıştır? "18" sayısının romen rakamıyla gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? x − 5 = −9 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Balkan Savaşları aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtaramayacağını ortaya koymuştur? İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir? Haritaya karşıdan baktığımızda üst tarafı hangi yönü gösterir? Protein sentezi gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisi görülmez? Kader ve kaza ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir ? İthalatımızda 1.sırada olan ülke hangisidir? Sabit basınç altında 6 litre hacim kaplayan bir miktar gazın sıcaklığı 27°C den 327°C ye çıkarılırsa gazın kapladığı hacim kaç litre olur? Aşağıdakilerden hangisi, bisikletle yapılmaması gereken davranışlardandır? Aşağıdaki yemeklerden hangisi bizim kültürümüze aittir? Güneş ışınlarının gün içinde (sabah-öğle-akşam) farklı açılarlayeryüzüne gelerek sıcaklık değişmelerine neden olmasında rol oynayan faktör aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir