Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi derişim birimi değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi derişim birimi değildir? sorunun cevabı "Metre" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethinden sonra olmuştur? Sitoloji bilimi ile ilgili,I. Hücreleri inceleyen bilim dalıdır.II. İnceleme alanına sadece tek hücreli canlılar girer.III. Canlıların sınıflandırılmasını inceler.ifadelerinden hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi "masal" türünün özelliklerinden değildir? Hz. Ömer’in kızı olup, okuma yazma bilen ve Peygamberimizle evlenen hanım sahabi kimdir? Selma : What do you do in your spare time?Murat : …………………………     (  ) Hz. İbrahim'in babası Azer'dir.    (  ) Hz. İbrahim döneminde en büyük put, diğer putların hepsini kırmıştır.    (  ) Hz. İbrahim'i Nemrut, ateşe attırmıştır.    (  ) Ateşe düşen Hz. İbrahim'i oradan gizlice annesi kaçırmıştır.Yukarıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazarsak doğru sıralama hangisi gibi olur?A) (D)              B) (Y)        (Y)                  (D)      (D)                  (Y)      (Y)                  (D)  C)  (D)              D) (Y)     (D)               (Y)     (Y)               (D)    (Y)                (D) Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur.  Kurtuluş Savaşında milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur? "Böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim” dediği, gençlik döneminde haksızlığa uğrayanlara destek olmak için kurulan erdemliler birliğinin diğer adı hangisidir? Gazali’ ye göre akıl hakikatin tümünü değil, belli bir kısmını bilebilmektedir. Hakikatin tümü ise aklı aşan bir durumdur. Akıl, hakikate değil ama kendi sınırları içerisindeki bilgiye ulaşabilme imkânına sahiptir. Hakikat hiçbir şekilde aklın kendi kavrayış sınırı ile sınırlandırılabilecek bir şey değildir. Bütün varlığın zemini olan ontolojik gerçeklik yani hakikat aklı da aştığı için, rasyonel düşünceye kapalıdır.Buna göre hakikat akıl ilişkisi Gazali’ye göre en genel anlamda nasıl ifade edilir? Bir milletin bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşayıpkültürünü oluşturduğu, sınırları belli olan topraktır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki harflerin hangisi Türkçe kelimelerin sonunda bulunmaz? Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) geçen süre içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar.Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?