S:1

Deprem dalgalarının şiddetini kaydedebilen aygıta ne ad verilir?

Deprem dalgalarının şiddetini kaydedebilen aygıta ne ad verilir? sorunun cevabı "Sismograf " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar? Aşağıdaki yargılardan hangisine nicel gözlemler sonucunda ulaşılmıştır? Tanesi 8 TL olan kitaptan 2 tane, tanesi 5 TL olan kitaptan 3 tane aldım.Satıcıya kaç para vermem gerekir? Bu ödevi dün bitirmiş olman...............Cümlesini en anlamlı hangi sözcük tamamlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir? -12 + 8 - 4 + 3 - 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Megan : My favourite lesson is music. I like singingand playing the guitar. - - - -?Can : My favourite school subject is Art. I like colouringand drawing. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların özelliklerinden değildir? Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden büyüktür? Kütüpaneye kitap okumaya gidelim mi? 1 2 3Cümlesinde yanlış yazılmış kelime hangisidir? Akdamar Kilisesi hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi mecaz anlamın tanımıdır? Konuşurken sözcüklerdeki kimi hecelerin veya cümlelerdeki kimi sözcüklerin daha belirgin söylenmesine ne ad verilir? Hz. Muhammedin vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yap- makla görevli olan kimseye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden birisi değildir? Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini .....................................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir bardak limonata için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisinin matematiksel ifadesi 3a-2 olur? Yedi yaşındayken babasının ölümü üzerine yakınları ile Yesi şehrine göç eder. Bu şehirde aldığı eğitimi ilerletmek için Buharaya gider. Buharada tanıdığı ünlü mutasavvıf Yusuf Hemedanîye bağlanır. Şeyhinin ölümü üzerine ömrünün sonuna dek kalacağı Yesiye döner. Burada kurduğu tarikat aracılığıyla İslam dininin, göçebe Türkler arasında yayılıp benimsenmesini sağlar. Halk dili ve zevkiyle söylediği hikmetler, onun geniş halk kitlelerince sevilip efsaneleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu paragrafta hayatı hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve elektrikle çalışan aydınlatma aracı nedir? Bir fabrika birinci ay 227, ikinci ay 518, üçüncü ay 929 adet telefon üretmiştir. Bu fabrika üçüncü ayın sonunda toplam kaç adet telefon üretmiş olur? * Tekke ve zaviyelerin kapatılması * Halifeliğin kaldırılması * Medreselerin kapatılması Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ilkelerinden daha çok hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çembere örnek değildir? Bardak ağzına kadar dolu. ve Bugün dolu yağdı. tümcelerindeki dolu sözcükleri aşağıdakilerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır? Sevinç kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Moda rüzgârı ortalığı kasıp kavuruyor. Bu esinti bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Paragraftaki sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi etkilediği gibi Osmanlı Devletini de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir? Pozitivist düşünür Auguste Comtea göre insanlar, pozitif evrede olayları aşağıdakilerden hangisine dayanarak açıklar? I. Medreseler kapatıldıII. Devlet izni olmadan okul açılması yasaklandıIII. Müfredat programları düzenlendiverilenlerden hangileri Maarif Teşkilatı Hakkında Kanunun getirdiği düzenlemelerden değildir? Mustafa Kemal Atatürk Anafartalar Kahramanı ünvanını hangi savaşta almıştır ? Bir kelimenin hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına ‘‘kinaye denir. Kinayeli anlatımlarda asıl anlatılmak istenen mecaz anlamdır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kinaye yoktur? Hangisi yüksek öğretimin amaçlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi tek tek ele alınışlarına göre kavram çeşitlerinden değildir? Kurtuluş Savaşının sebebi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yurdumuzun işgal edilmeye başlanmasıdır.Bu bilgiye göre Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonunda imzalanmıştır? Bütün edebîeserler, içerisinde oluştukları toplumların âdeta aynalarıdır. Yazar, eserinde kendi görüşlerini, bakış açılarını yansıtırken aynı zamanda eserinioluşturduğu dönemin özelliklerini de gelecek nesillere aktarmış olur. Eserde oluşturduğu kurmaca dünya, gerçek hayattan izler taşır. Yazar şiirsel bir üslupla okuyucusunu duygularından yakalar ve bambaşka âlemlere sürükler.Bu parçada edebîmetinlerin hangi özelliğinden söz edilmemiştir? Aşağıdakilerin hangisinde virgül, eş görevli sözcükleri veya sözcük gruplarını ayırmak için kullanılmıştır? Önyargı ve saldırganlık gibi konularda birey ve grup davranışlarını inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonrasında Karadenizin Türk Gölü olma özelliği sona ermiştir? Bir ülkenin;• tüketici nüfusu fazla,• kalkınma hızı yavaş,• işsizlik oranı yüksekise, o ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir