S:1

Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir.
Okul bahçesinde dik olarak ayakta duran Oyanın bahçe zeminine uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü Fdir.
Oya ayağının birini kaldırarak tek ayak üzerinde durduğunda basınç kuvveti (F) niceliği nasıl değişir?

Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir.Okul bahçesinde dik olarak ayakta duran Oyanın bahçe zeminine uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü Fdir.Oya ayağının birini kaldırarak tek ayak üzerinde durduğunda basınç kuvveti (F) niceliği nasıl değişir? sorunun cevabı "Değişmez." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmalarından korunmak için alınması gereken tedbirlerden değildir? Alkol kullananların en belirgin özelliği, nasıl bir kişilik sergilemeleridir? Aşağıdakilerden hangisi kişi adı yerine kullanılan sözcüktür? İlk Çağda görülen;I. Thales’in güneş tutulmasını hesaplamasıII. Pisagor’un dünyanın yuvarlak olduğunu açıklamasıIII. Dragon’un kanunlar hazırlamasıgelişmelerden hangileri doğrudan bilimsel çalışmalar yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi sesle ilgili yanlış bir ifadedir?  Aşağıdakilerden hangisi Dünya ‘nın gözlemlenen katmanlarından birisi değildir ? Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az   olmaktadır.Buna göre;I.  AlmanyaII. HindistanIII. İngiltereIV.  Nijeryaülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır? Yasalar aşağıdakilerden hangisine uygun olmak zorundadır? Ana babalar, ne kendi istemelerini ne de toplumdaki değer yargılarını değil, çocuklarını düşünebilseler, onların ilgi ve yeteneklerine saygılı olabilseler çocukları daha mutlu, daha başarılı, daha üretken olacaktır.”Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 1 kg peynirin 400 g tüketilince kaç g peynir kalır? Elektriği iyi ileten maddelere ne ad verilir? 1 onluk 0 birlikten oluşan sayının 9 fazlası kaç eder? I.      Masanın ayağı tamir ediliyII.      Oktay’ın soğuktan burnu kızarmıştı.III.   Söylediğim sözlere her zaman bozulurdu. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki varlıklardan hangisinin ismi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır?  Aşağıdakilerden hangisinin okunuşu on üç' tür? Aşağıdakilerden hangisi kolektif kavrama örnek verilebilir? Bir maddenin genel özelliklerinden bazıları şunlardır:• Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.• Asitlerle tepkimeye girerek tuz bileşikleri oluşturur.• Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.Buna göre, bu maddenin pH değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?  I. İnanç   II. İbadetIII. Ahlak hangisi ya da hangileri Kur’an-ı Kerimin ana konularındandır? Ortaokul birinci sınıf öğrencisi olan Kerem, Atatürk’ün askerî hayatı ile ilgili bir araştırma ödevi hazırlamıştır. Ödevinde, hangi bilgiyi hangi kaynaktan aldığını özellikle belirtmiştir. Kerem’in, araştırma ödevini hazırlarken kaynak belirtmede gösterdiği bu hassas davranışını, aşağıdaki yargılardan hangisiyle açıklayabiliriz?  Sözlükte “gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak, şeklini ve niteliğini belirlemek” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Varlığın, insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, maddenin var olmak için düşünceye ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımı hangisidir? Bilimsel çalışma yapan bir bilim adamı yaptığı kontrollü deneylerin kurduğu hipotezi desteklemediğini görüyor.Bilim adamının bundan sonraki yapması gereken iş- lem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi  çocuğun evdeki görevlerinden biri değildir ?  ‘‘Çiğnemek’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘egemenliği altına almak, hükmetmek’’anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam kültüründe oluşan tasavvufi yorumlardan değildir? ‘’Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!’’Mustafa Kemal yukarıdaki emri aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında söylemiştir?  Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasının tamlayan ve tamlananı zamirdir? Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır? Kur’ân-ı Kerim’in ilk ve son sûresi aşağıdakilerden hangisidir? Evde uyulması gereken kuralları kim ya da kimler belirlemelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin söylenme anı ile yapılma anı aynıdır? Merhaba  “Okula yeni gelen arkadaşımıza bütün sınıf soğuk davranıyor.”        Bu cümlede mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Sinir sisteminde, istemli hareketleri kontrol eden organ aşağıdakilerden hangisidir? “Ütopya” adlı eserinde, özel mülkiyetin bulunmadığı toplumsal bir düzen tasarlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtir. I like helping people in the hospital. I am a/an…………… Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir