S:1

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçılarının, etkisi altındakaldığı edebî akımlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçılarının, etkisi altındakaldığı edebî akımlardan biri değildir? sorunun cevabı "Sembolizm" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Kloroplast bulunduran tek hücreli bir canlı ile ilgili,I. DNA sitoplazmada dağılmış durumdadır.II. Metabolik olaylar zarlı organellerde gerçekleşir.III. Fotosentez yaparak kendi besinini üretir.verilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi koligatif özellik değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Türkiyede bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesislerine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.Yukarıda hangi enerji çeşidinden bahsedilmiştir? Soda içmek isteyen Seher evde açacak aramış fakat bulamamıştır. Sodayı açmak için çeşitli yollar düşünmüş fakat çözüm üretememiştir. Seher eğer yemek kaşığının yemek yeme işlevi dışında soda açmaya yarayacağını da görebilseydi sodayı açar ve problemi çözmüş olurdu.Parçada anlatılan yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki eserlerden hangisi İmam-ı Azam Ebû Hanîfeye aittir? Aşağıdaki örneklerden hangisi evrende yüce bir yaratıcı olduğuna işaret olarak gösterilemez ? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda kıssası olan peygamberlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?rde yemek yedik. 904 060 doğal sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe : ....................................?Sibel : I 'm a teacher. Aşağıdaki varlıklardan hangilerini karanlıkta görmemiz daha zor olur? Bilgisayarın beyni olarak adlandırılan ve diğer donanımların işlerini yapmasını sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? Kardeşim günde 15 sayfa kitap okuyor. 16 gün sonra kaç sayfa kitap okumuş olur? Bir konu en ince ayrıntısına kadar incelemeyi anlatan deyim olamaz? '' Cold '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi zekat vermek için gerekli şartlardan biri değildir? İnsanlar bir arada mutlu yaşamak için hangi duyguya ihtiyaç duymaz? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından değildir? James :Im planning to go to Marmaris next week. What should I take with me?Sofia : You should take your sunglasses, suncream, some t-shirts and shorts.James :- - - - ?Sofia :No, I dont think so. Aşağıdaki fiillerden hangisi birleşik zamanlı bir fiildir? Yıl kelimesinin eş anlamlısı nedir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az kaç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler? Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklere.....................denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmeyen enerji kaynağıdır? stanbul is - - - - city I have ever been to. Bir öğrenci, su ve zeytinyağında çözünmeyen K cismini,bu sıvılar içine tamamen daldırarak ağırlığını ölçüyor. Özdeş dinamometreler ile yapılan ölçümlerde, su içerisinde dinamometre sıfırı, zeytinyağında ise sıfırdan büyük değer gösteriyor.Bu durumla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? Kamyonun kasasında 85 kilogramlık 12 torba kömür, 70 kilogramlık 30 torba odun vardır. Kamyonun kasasındaki odun ve kömürlerin toplamı kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden yön bulma yollarından biri değildir? Sergiledik fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Jane: Did you try rafting when you were in Fethiye last summer?Nick : Yes, I did.Jane: How did you feel when you were doing it?Nick : I loved it and it was really - - - - . Orada ne var ? cümlesinde ismin yerine soru yoluyla tutan kelime hangisidir ? Zeynep, tanesi 3 TL olan ipin 1 tanesinden 20 çift çorap örüyor.Çorapların çiftini 2 TLden satan Zeynep 60 çift çorap sattığında eve kaç lira katkı sağlar? Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdaki sayıların hangisinde 4 on binlik vardır? Aşağıdakilerden hangisi güzel davranış anlamında olan salih amel dir? I. Türkler, İslamiyetle birlikte Arap ve Fars kültüründen etkilenmeye başlamıştır.II. İslamiyetle birlikte Buhara, Semerkant, Taşkent, Farab, Balasagun gibi kültürel, dinî ve ticari merkezler kurulmaya başlamıştır.III. Orta Asyada başlayan Müslümanlaşma ve yerleşik hayat, 11. yy.da Anadolunun kapılarının Türklere açılmasıyla bu coğrafyaya da uzanmıştır.IV. Türk dili, İslamiyetle birlikte büyük oranda saf bir nitelik kazanmıştır.V. Türklerin İslamiyeti seçmesiyle birlikte mesnevi, gazel, kaside gibi yeni edebî tür ve biçimler edebiyata girmiştir.Yukarıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir