S:1

Aşağıdaki parçalardan hangisi anlatmaya bağlı bir edebî metinden alınmamıştır?

Aşağıdaki parçalardan hangisi anlatmaya bağlı bir edebî metinden alınmamıştır? sorunun cevabı "Pişekâr – Ah Hamdiciğim sorma, valide de peder de pek az bir ara ile irtihal etti.
Kavuklu – Aman İsmail, olur şey değil, zorları ne idi?
Pişekâr – Ne anladın birader, ecele zor ister mi ya?
Kavuklu – Öyle ya acele aceledir zor olmaz ya."
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisin yüklemi birleşik zamanlı bir eylem değildir.? Aykut' un yaşı 2 birlik 1 onluk, Feyza'nın yaşı 1 onluk 4 birlik kadardır.Feyza ile Aykut' un yaşları toplamı kaçtır? 13. yüzyılda Türk dilinin ayrı coğrafi bölgelerde kullanılmasıyla Türkçe, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Doğu Türkçesi 15. yüzyıldan sonra - - - - adını almıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) sözcüktür? Törenlerde, uzun söylevlerde, aile yakınları ya da sevgililer arasındaki konuşmalarda dil hangi işleviyle kullanılır? Bir kimya öğretmeni, kimyasal maddelerin zararlı etkilerini ve laboratuvarda oluşabilecek tehlikeleri önlemek istemektedir. Fatih Projesi kapsamındaki etkileşimli tahta üzerinde sanal bir laboratuvar düzeneği kurarak öğrencilere çeşitli deneyler yaptırmıştır.Buna göre bu öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? Hicri Takvimi oluşturan halifenin ismi.......................dır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Organ bağışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Vejetatif üreme şekillerine;I. Söğüt bitkisinden çelikleme yöntemi ile yeni bitki elde edilmesiII. Orkide bitkisinin daha iyi gelişmesi için kuruyan ve zarar gören yapraklarının kesilmesiIII. Aşılama yöntemi ile bir ağaçta hem beyaz hem siyah dut yetişmesiverilenlerden hangileri örnek gösterilebilir? Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zâriyât suresi, 56. ayet.Yukarıdaki ayete göre insanın yaratılış amacı nedir. "Boş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bu kadar boş insanı nasıl toplamışlar?" cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Eğitim, yaşam boyunca devam eden bir süreçtir. Temeli, ailede atılır. Çocuğun ilk öğretmeni annesidir. Çocuk, öğrenmesi gereken şeylerin büyük çoğunluğunu annesini gözlemleyerek öğrenir. Anne, bir bakıma çocuğu için aynadır. Bu yüzden annenin çocuğa vereceği eğitim önemlidir.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? Anadolu kapılarının Türklere açılması sağlayan savaş hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumlukları arasında yer almaz? Türkiye, Hatay Sorunu nu aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yaşamıştır? Karşıdan karşıya geçerken hangi öğrenci doğru şekilde davranmıştır? Konya Ovası söylenenin aksine küresel ısınma nedeniyle bu hâle gelmedi. Konyanın suyu, büyük ölçüde insan eliyle yok edildi. Suyun doğadaki döngüsünü hiçe sayarak yapılan baraj ve kanal inşaatları, on binlerce yasa dışı kuyu ve aşırı su tüketen şekerpancarı, bu acı sonu göz göre göre hazırladı.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? Bu kitaptaki denemelerde, yerli yabancı pek çok yazar çıkacak yolunuzun üstüne. Onların cümlelerinden damıtılmış altın sarısı sözler bulacaksınız.Bu parçadaki altı çizili zamir, hangi ismin yerini tutmuştur? Ülkemizde hava durumu tahminleri hangi kurum tarafından yapılır? Cansu, kendisi çocukken ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafa bakıyor.Cansunun bu fotoğrafla ilgili aşağıdaki yorumlarından hangisi büyüme ve gelişmeyle ilgilidir? Alevilik - Bektaşilikte tıpkı Hz. Muhammed döneminde Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlarla, onlara malları ve canlarıyla yardımcı olan ensarın kardeşlikleri gibi yol kardeşi olmak isteyen iki ailenin kurban kestikleri ve kardeş olmaya söz verdikleri cem aşağıdakilerden hangisidir? Güzel ahlaklı bir insan.......................................................... . Cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Buharlaşma olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına ne denir? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? 15 sayısının 3/5 ‘ünün 5 katı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri(Eş sesli) kullanılmıştır? • En çok çeltik tarımı yaparız.• Yazlarımız bol yağmurludur.• Teak (tik) ağacı bizim için çok değerlidir.Yukarıdaki anlatımlara bakarak kişinin hangi çevrede yaşadığı söylenebilir? Mısırdaki Kahire Surları, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? Cumalıkızık hangi ilimizdedir? Ünlü şair Firdevsi, yazdığı Şehname adlı eserini, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunmuştur? Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşmasını temel alarak Mustafa Kemalin aşağıda çerçe- vesini çizdiği şekilde oluşturulmuştur:Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak... Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak... Medeni dünyadan, medenive insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkün yön verdiği Türk dış politikası- nın temel ilkelerinden biri olamaz? PowerPoint dosyasının her bir sayfasına ne ad verilir? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden birini anlatmaz? Ayşe Öğretmen: Çocuklar, tahtaya yazdıklarımı herkes defterine geçirdi mi?Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır? Hangi cümlede soru zamiri vardır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisiyapılacak olan bir eylemi ifade eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir