Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Girdim dostun bahçesine
Hayran oldum o dallara
Çiçeklerin rayhasına
Hayran oldum o dallara
Bu dörtlük âşık edebiyatı nazım türlerinden hangisine aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Girdim dostun bahçesineHayran oldum o dallaraÇiçeklerin rayhasınaHayran oldum o dallaraBu dörtlük âşık edebiyatı nazım türlerinden hangisine aittir? sorunun cevabı "Güzelleme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ne oldu çocukluğumKöşelerinde nefes nefes koştuğum Odalar?Ortalarında tahta at koşturduğum Geniş sofalar?Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim...Bu şiirin bütününde aşağıdakilerin hangisin- den söz edilmektedir? Ersin’in yaptığı hangi davranış yanlıştır? Salih : Çocukları biraz gezdireceğim.Rıfat : -  -  - -Salih : Göl manzaralı köprüye gideceğiz.Rıfat : Çok güzel! Gölün bütün güzelliklerini tam anlamıyla göreceksiniz demek.Salih : Evet!Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? If you want to invite your friend to your party, send him - - - -. Gerektiğinde boy abdesti (gusül) almayan kişi aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapamaz? Arkadaşları arasında lider olan bir öğrenci aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?    Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  1. Kul hüvallahu ehad2. Lem yelid velem yuled3. Allahussamed4. Ve lem yekün lehu5. Küfüven ehadİhlas suresi ayetlerinin doğru sıralanışını dikkatealdığımızda, yukarıda numaralandırılmış ayetlerdenhangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? Aşağıdaki yapılardan hangisi solunumla alınan havanın nemlendirilmesini sağlar? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biridir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? 4-7-10-13-16-19 örüntüsü için hangisi söylenemez?