S:1

Olaylar merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir. Çoklukla güldürmekten başka bir amacı olmayan komedyalardır. Molierein Scapinin Dolapları isimli eseri bu türün örneklerindendir.
Bu parçada özellikleri verilen komedya türü aşağıdakilerden hangisidir?

Olaylar merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir. Çoklukla güldürmekten başka bir amacı olmayan komedyalardır. Molierein Scapinin Dolapları isimli eseri bu türün örneklerindendir.Bu parçada özellikleri verilen komedya türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Entrika" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 4 cm, yüksekliği 6 cm olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Rana : ..........................?Esen : It is 18 degrees celcius. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli sözcük kullanılmamıştır? Atatürkün naaşı Etnografya Müzesinde kaç yıl kalmıştır? I. Amasya Genelgesi – Milli Mücadelenin yöntemi belirlenmiştir.II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararıIII. Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanmasıIV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemalin askerlikten ayrılmasıV. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemalin Ankaradan mebus seçilmesiYukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Günde 24 litre süt veren bir ineğini sütü 3 eşit kovaya dolduruluyor. Bir kova süt kaç litredir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin görevlerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile son verilir? Bundan gayrı divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. diyerek Türkçeyi devlet dili hâline getiren Türkmen beyi, aşağıdakilerden hangisidir? 628 yılında Kâbeyi ziyaret etmek için Müslümanlarla yola çıkan Hz. Peygamber, amaçlarının sadece Kâbeyi tavaf olduğunu, savaşmak için gelmediklerini anlatması için Mekkelilere bir elçi göndermiştir.Gönderilen bu elçi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin kızlarından değildir? Hangi cümlede bir yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi müzik dinlediğimizde ses çıkışını sağlayan donanımın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi belirtili ad tamlamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısıdır? Aşağıdakilerden hangisi, anayasanın üstünlüğü ilkesini açıklar? Salim 1 m 45 cm , Mehmet ise 1 m 18 cm boyundadır.Mehmet Salim' den kaç cm kısadır? Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir? Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranı daha fazladır? 15 879, 15 881, 15 352, 15 856 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir