S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geniş zamanla çekimlenmiştir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geniş zamanla çekimlenmiştir? sorunun cevabı "Bazı insanlar karşısındakine sonsuz bir güven verir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
"Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere...............denir."ifadesini aşağıdaki terimlerden hangisi doğru tamamlar? Kadir kilosu 8 TL olan muzlardan 18 kg 500 gram alıyor. Kaç TL öder? Hz. Muhammed 4, 6 ve 8 yaşına kadar kimlerin yanında kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ana düşünceyi destekleyen ve diğer paragraflarda yer alan düşüncelere verilen addır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı bildirmektedir?  Aşağıdakilerden hangisi tüm mezheplerin üzerinde birleştiği İslam’ın temel unsurlarından biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi kök halindedir? İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı nasıl ayırt edebiliriz? I. KonuşmakII. Diyalog kurmakIII.Mektup göndermekIV. MimiklerYukarıdakilerden hangileri sözsüz iletişime örnektir? 1.Senin de bildiğini bilmiyor değilim.2.Benim de bildiğimi biliyorsun.3.Senin bildiğini biliyorum.4.Senin ne bildiğini nereden bileyim?                         Yukarıdaki cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır?                      456 < a < 593 eşitliğinde, a yerine hangi sayı gelebilir? ’’Sakla…………………………..gelir zamanı.’’ atasözünü hangi sözcük tamamlar?   “Beni kırmadığın için …………….  teşekkür ederim.” Cümlesinde boşluk aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım yoktur? Aşağıdakilerden hangisi "müddet" sözcüğü­nün eş anlamlısıdır? 6 yüz binlik, 1 binlik, 2 on binlik, 9 onluktan oluşan doğal sayı hangisidir? Sigara kullanımına yönelik olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? 1. Gurbet elde bir hâl geldi başıma2. Kâğıda yazılır ufak yazılar3. Yürek yaralıdır, ciğer sızılar4. Anasız olur mu körpe kuzularYukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde tüm sözcükler kök hâlindedir? “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın, her karış toprağı, vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.”Atatürk bu emri hangi savaşta vermiştir? “Hiçbir şey olmamış gibi yanımıza gelince hepimizin keyifi kaçtı.” cümlesinde hangi kelime yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kimlik duygusu kazanamamış olan bireyin özelliklerindendir? Kek yapımında kullanılan un, yoğurt, sıvıyağ gibi maddelere ne ad verilir?  I. Yaş ve cinsiyetiII. Derslerdeki ilgi ve başarısıIII.  Okul içinde ve dışındaki genel durumuIV. Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım ve başarı durumuMillî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre öğrencilere uygulanacak yaptırım takdirinde yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır? Aşağıda verilenlerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez? ‘’  Çadırıma dolu düştüÇok ağladım gözüm şiştiKınamasın eşler dostlarGüzel idi, gönlüm düştü.’’  Halk kültürünün hangi kaynağına ve çeşidine girer? Yavru martı, kumlukta yalnız kalınca, durumunu düşündü. Önünde bol yiyecek vardı. Kumluk sıcacık, rahat ve iyiydi. Sadece, karşı kayalıklardan gelen martı çığlıkları tedirgin ediyordu onu. Orayı ve oradakileri seviyordu. Ama uçmaya başlayalı beri, annesi dirlik vermiyordu ikide bir:   - Haydi, uç, denize dal, balık avla, diyerek başının etini yiyordu. Ona dirlik vermeyen kimdir?  Peygamberimizin “... Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeş olunuz.” öğüdü dinimizin hangi özelliğini ifade etmektedir? Aşk ile var olmuş devr-i âlem Sevgi armağanı verilen selam Adını satıra yazınca kalem Parmağım, tırnağım, elim titriyorBu şiir halk şiiri nazım türlerinden hangisine örnektir? Hangisi hayvanların yaşadığı doğal çevreye örnek olarak gösterilemez? Çeşitli araçlarla insanların birbirlerinden haber alıp vermelerine ne denir? Türkçede bazı sözcükler isim-fiil ekleriyle türediklerihâlde zamanla isimleşmiş, fiilimsi özelliklerini kaybetmiştir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayauygun bir kullanım vardır? Hz. Muhammed'e gelen ilk vahiy ne ile başlar? İlkbaharda yeşeren, yaz mevsiminde ise kuruyan ot topluluklarına    bozkır    adı    verilmektedir.Aşağıdaki ülkelerin iklim koşulları düşünüldüğünde bozkır bitki örtsünün hangi ülkede daha yaygın olarak görülmesi beklenir? Aşağıdakilerden hangisi T.C. kimlik kartımızın kullanıldığı yerlerden biri değildir? Ben boş duramam. Her zaman yapılacak bir iş bulurum. Kitap okurum, tarlada çalışırım, şiir yazarım, şarkı söylerim, dostlarımın ziyaretine giderim. Ben bunlarla da mutlu olurum. Oflayıp puflamayı sevmem. Canı sıkılan insanlara çok kızarım. Büyük işler peşinde koşarken küçük sevinçlerini yitiren insanlara acırım.                                                                               Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?  Elektrik çarpmış birine nasıl müdahale edilmesi doğrudur? “Matematik sınavım çok kötü geçti.” diyen birisinin hangi duyguya sahip olması beklenir? Bir kolide 12 kutu meyve suyu vardır. Buna göre 34 koli de kaç paket süt vardır? I used to …….. cartoons when I was a child.  Güney cephesindeki savaşı sonlandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir