S:1

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır? sorunun cevabı "Olay yerinin yeterince görünebilir biçimde işaretlenmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi nitel gözleme aittir? Üçgenin iç açıları toplamı ..................... dir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez? Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla bulunması gereken öğretmen sayısını gösteren işleme ne ad verilir? Kurtuluş Savaşının gerekçesi ve yöntemleri ilk kez nerede belirtilmiştir? Talatın babası Ayşeye limonu kesmesini ingilizce söylemiştir. Buna göre ne söylemiştir? Pınar, zayıftır ama Işık ...... değil. boş bırakılan noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi alış verişlerden sonra mutlaka yapmamız gereken davranışlardan biridir? Olası bir kimlik hırsızlığına karşı .................. bilgiler sanal ortam üzerinde paylaşılmamalıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mezhepler ne zaman ortaya çıkmıştır? Çamaşır makinesi hangi gruba girer? Aşağıdakilerden hangisi Dünya sanayi üretim alanları içerisinde gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla yazılan, belgelerden,incelemelerden yararlanılan dergi ve gazete yazılarına verilen isimdir? Anafartalar Caddesi 24. sokak adresindeki ev krokide kaç numara ile gösterilmektedir? Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Lale Devrinde, aşağıdaki şehirlerden hangisine elçi olarak gönderilmiştir? Bütün varını yoğunu Mekkede bırakıp Medineye hicret eden Müslümanlara .................................., Medineye hicret eden Müslümanlara yardım eden Medineli yardımsever Müslümanlara ise ............................. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir? İsmet İnönünün cumhurbaşkanlığı döneminde çok partili hayata geçilmesi üzerine kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? –cı eki hangi kelimeye eklenirse bir meslek adı olmaz? Olduğundan başka görünen, içiyle dışı birbirinden farklı olan kişiye denir. İman etmediği halde çıkarları için kendisini mümin olarak gösteren kişidir. Tarifi verilen inanç hangisidir? Başlama tekbiri, ayakta durmak, rüku yapmak, secde etmek, oturmak ve selam vermekten oluşan ve akıllı, ergen ve Müslüman kişiye farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Uygun aydınlatma ve göz sağlığımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türk kültürü yüzyıllarca köklü kültürlere komşuluk yapmış ve bu kültürlerle etkileşime girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürünün etkile-şimde bulunduğu kültürlerden biri değildir? 1. Çocuklar yemyeşil çimenler üzerinde oynuyordu.2. Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim.3. Bu akşam televizyonda hangi film oynuyor?4. İnsanların merak duygusuyla bu kadar oynamamız doğru değil.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde oynamak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 59<A<75 verilenlere göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, varlıkların özelliğini belirtmez? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Seyahate çıkacağım zaman hep aynı kararsızlığı yaşarım. Otobüse mi, uçağa mı bineceğime bir türlü karar veremem. Uçak, otobüse göre daha hızlı ve konforlu, bunu kabul ediyorum ama ben uçak yolculuğunu sevmiyorum. Otobüs yolculuğunda başımı cama yaslayıp yol çevresindeki manzarayı, insanları ve doğanın renklerini seyredebiliyorum. Uçak yolculuğunda ise bir hava alanından diğerine, şehir değiştirdiğimi bile anlamadan ulaşıyorum. Bu nedenle uçak yolculuğunu yolculuktan saymıyorum.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Dinamometre hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış.Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? İznik hangi ilimizdedir? Malların insanlar arasında el değiştirmesine ne denir? DOLAP sözcüğündeki harflerin alfabetik sıraya göre dizilişi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Dünya,Güneş ve Ayın Şekli Neye benzer? I- Mantar kayaII- YontukdüzIII- Delta ovasıIV- Kanyon VadiV- ÇavlanYukarıda verilenlerden hangileri akarsu aşındırması şekilleridir? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? Kabenin etrafında Hacerül-Esved taşının bulunduğu köşeden başlayarak Kabe sola alınarak yedi defa dönmeye Tavaf denir. Kabenin etrafında bir kez dönmeye ne ad verilir?A) İhramB) ŞavtC) SayD) Vakfe Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde din anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Resulullah'ın, kendisinden sakladığı altınlarının yerini söylediği zaman Müslüman olan Peygamberimizin amcası kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir