S:1

I. Damarların tıkanması
II. Bronşların genişlemesi
III. Midede gastrit ve ülser oluşması
Yukarıdakilerden hangileri sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarındandır?

I. Damarların tıkanmasıII. Bronşların genişlemesiIII. Midede gastrit ve ülser oluşmasıYukarıdakilerden hangileri sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarındandır? sorunun cevabı "I ve III." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ince ünlü harflerin tamamı bulunmaktadır. ? 50 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan 500 gram çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Toprağın oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir? I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı hangisidir? Çevremizde tarihî mekânlar ve yapıtlar bulunur. Aşağıdakilerden hangisi tarihi yapıtlardan birisi değildir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 79 sayısından küçüktür? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması kimler arasında olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ki eki yanlış yazılmıştır? dolu sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki canlılardan hangisinin yavru bakımı diğerlerine göre daha fazladır? Selda Öğretmen, öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerine toplamak istemektedir.Selda Öğretmenin bu isteği, ders planlarının hangi bölümünün başlıca amacıdır? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Bilgisayarın görüntüyü işlemesini sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir oyun alanıdır? Araç içinde bulunmayan kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? İslam toplumunda sosyal hayatı düzenleyen kavramlardan olan isar aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ve tarihlerini her dönem başında aşağıdakilerden hangisi belirler? Köpek gördüğü anda kaçmaya başlayan kedinin hareketi nasıldır? The school is - - - - the park and the library. Aşağıdaki cümle eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Ödevlerini yaptın mı( ) Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yarısı 8 olan sayının 3 eksiği kaçtır? Recaizade Mahmut Ekrem, yüzyıllardır süregelen edebiyat geleneklerinden kesinlikle vazgeçilmesi gerektiğini savunurken, Muallim Naci edebiyatımızın süregelen geleneklerden büsbütün kopmasını reddediyor, bazı yenilikleri kabul etmekle birlikte bunları edebiyat geleneğimiz içinde eritmek gerektiğini düşünüyordu.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birim.........Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mekke, Medine, Taif gibi önemli şehirler nerede yer alır? 50 sayısının yarısının 10 fazlası kaçtır? Başkalarına kötü davranan insanlar, kendilerinden de hoşlanmayanlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakın olanıdır? Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinde farklıdır? Çöller çok az yağış alan kurak alanlardır. Karaların yaklaşık üçte birini kaplayan bu bölgelerde çok az sayıda insan yaşar. Çöl denilince hepimizin aklına uçsuz bucaksız kum yığınları, sıcak hava veya kaktüsler gelir. Oysa sadece sıcak yerlerde değil dünyanın bazı soğuk bölgelerinde de çöller bulunur. Bu metinde çöllerle ilgili aşağıdakiler- den hangisine değinilmemiştir? "Satranç" kelimesinin İngilizce karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sert bir maddeden yapılmamıştır? We can go now. I´ve already ............ my clothes. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? On beş yıldır aynı şehirde yaşıyoruz, bir kez olsun evimize gelmediniz.Bu cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Göz sağlığının korunması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Forum ve panelin arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dinlerin hangisinde ahiret inancı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi gel- fiilinin olumsuz soru çekimidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir