S:1

I. Mahremiyet hakkı
II. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
III. Sağlık kuruluşunu ve personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
Yukarıdakilerden hangileri en temel hasta haklarındandır?

I. Mahremiyet hakkıII. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkıIII. Sağlık kuruluşunu ve personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkıYukarıdakilerden hangileri en temel hasta haklarındandır? sorunun cevabı "I, II ve III." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi bir kelimedir? Fıkhı Ekberaşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşlerini içeren bir eserdir? Dayımızın çocuğu bizim neyimiz olur? Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördümDolaştım mülk-i İslâmı bütün viraneler gördüm Ziya PaşaBu beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kırmak kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? Mitokondri ve kloroplastta ortakolarak bulunmayanyapı aşağıdakilerden hangisidir? 7 saat kaç dakika eder? TBMMye karşı çıkan ayaklanmalar Millî Mücadele için önemli bir engel teşkil etti. İşte bu ortam karşısında TBMMnin ilk çalışmalarından biri Anadoludaki isyanları bastırmak üzere Hıyanetivataniye Kanununu çıkarmak oldu.Bu bilgide Hıyanetivataniye Kanununun hangi yönü vurgulanmıştır? 155 X 2 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Mondros Ateşkesinin bazı maddeler şunlardır;- Osmanlı ordusu terhis edilecek- Orduya ait silahlar, itilaf devletlerinin emrine verilecek- Haberleşme ve ulaşım araçları itilaf devletlerinin denetimine verilecek- İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekAntlaşmanın bu maddelerine göre Osmanlı Devletinin içine düştüğü durumu, aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder? Divan edebiyatının en ünlü övgü ve yergi şairidir. Şiirdeki ustalığını övgü şiiri olan kasidede göstermiş, edebiyatımızın kaside ustası kabul edilmiştir. Şairin kasideleri, gazellerini gölgelemiştir. Saltanatları döneminde yaşadığı dört padişahtan en çok IV. Murata kasideler yazmıştır. Devrinin devlet adamlarına ve şairlerine en sert sözleri söylemekten çekinmemiştir. Yazdığı bir hicvi yüzünden boğdurularak öldürülmüştür. Siham-ı Kaza adlı bir eseri vardır.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Gelir kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Kalkınmaya köylerden mi, yoksa kentlerden mi başlanmalı? şeklinde bir tartışma sorusu sorarak derse başlayan Gül Öğretmen, daha sonra öğrencilerden istekli olanları savunmak istedikleri cevaba göre iki gruba ayırmıştır. Bir sonraki derse kadar gerekli hazırlıkları yapan öğrenciler, jüri önünde tartışmışlardır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak tartışmayı kazanan grup açıklanmıştır.Buna göre, Gül Öğretmenin kullandığı tartışma yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? IPeşin fiyatına 12 taksit!IISofraya en son o gelir akılda tek o kalır!IIIBiz daha iyisini yapana kadar şimdilik en iyisi bu!IVTüm zamanların en iyisi!Yukarıdaki reklam sloganlarından hangisinin gerçekçi olduğu söylenebilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Çığ olayı nerelerde gerçekleşir? Hz.Muhammed (sav.) için kullanılan resul kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir kelime yoktur. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir