S:1

Peter : Would you like to go on a picnic?
Jayce : Sure. - - - -.

Peter : Would you like to go on a picnic?Jayce : Sure. - - - -. sorunun cevabı "Let’s do that" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
...................................üçgenin iç açılarının 180 derece olduğunu hesapladılar.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde hız sınırlayıcı cihazın bulundurulması ve her zaman kullanılır durumda olması mecburidir? “ Seviyorum” eyleminin kişi ve zamanı ile ilgili hangisi doğrudur? Mark: - - - - ?Jerry: I usually listen to music, go to the cinema, meet my friends and visit my grandparents. Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü makidir. Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? “ Zengin insanlar pahalı elbiseler giyer.”  cümlesinde altı çizili sözcüklerin zıt anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir? Tevfik Fikret’in sade bir dille çocuklar için yazdığı şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir? x = (-3) + 7 olduğuna göre 5x - 4 ifadesinin değeri kaçtır?  1 saat=………….. dk1 gün=…………….saat3 dakika=………….snYukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi  gelemez? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçede görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? ‘Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız’ derken M. Kemal in hangi kişisel özelliği ortaya çıkar?      Yazar olmak, bir şeyler söylemeyi değil o şeyleri farklı biçimde söylemeyi gerektirir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? 'Veliler altıncı katta kalıyorlar'' Cümlesinde sıfat hangi kelimedir? Müslümanlar, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde, Ürdün topraklarında bulunan Fihl Bölgesi’nde, aşağıdaki devletlerden hangisini bozguna uğratmışlardır?  Peygamberimiz, “Sizden biriniz, kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” buyurmuştur. Peygamberimiz bu sözüyle bizlere hangi davranışı kazandırmak istemiştir? “Ant olsun, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir...” (Tevbe suresi, 128. ayet) Bu ayette Peygamberimizin en çokhangi özelliği vurgulanmıştır? İbadetlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  I. Dünya Savaşı'nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahdının öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir.Bu paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki genellemelerden hangisine ula­şılabilir?  “Sabaha kadar mışıl mışıl uyumuştu.”Cümlesindeki “mışıl mışıl” ikilemesiyle görev yönünden özdeş olan öğe, aşağıdakilerden hangisinde vardır? I. Şiiri oluşturan dizelerin hece sayısının denkliğine dayanan ölçüye hece ölçüsü denir.II. Toplum yaşamındaki düzensizlikleri, aksaklıkları, yanlışlıkları alaylı bir dille anlatan şiirler satirik şiir olarak adlandırılır.III. Dize sonlarında bulunan; yazılışları, okunuşları ve görevleri aynı olan ek ya da sözcüklere kafiye (uyak) denir.IV. Dizelerin ortasında yapılan uyağa “iç uyak” denir.V. Şiirde aynı ünsüz harfin tekrar edilmesi “aliterasyon”, ünlü harfin tekrar edilmesi “asonans”tır.Numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Yarım litresi 8 lira olan sütün 4 litresi kaç liradır ? “Herkes anne karnından itibaren bu hakkı kazanır. Bu hak diğer tüm hakların kullanılabilmesi için olmazsa olmaz bir haktır.”Paragrafta bahsedilen temel hak aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareketi sağlayan yapılardan birisi değildir?  Erzurum Kongresi’nde “Kuvayımilliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” kararının alınması, aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğine kanıt olabilir? Meyvelerin küflenmesine neden olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Yunus Emre sınava sınıf arkadaşı Ebubekir ile çalışır. Arkadaşına insanın yaratılışı ile ilgili bildiklerini anlatmaktadır. İnsanın yaratılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış söylemiş olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru eki yanlış yazılmıştır?  "Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercihedilmelidir? “Ahmet çok güzel şiir okuyor.” Cümlesinde kaç kelime vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim, açıklamasıyla çelişir?  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna “soru işareti” getirilmektedir? Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. (   ) Bir bölgede, uzun yıllar içerisinde görülen hava olaylarının ortalamasına iklim denir(   ) Pusulanın renkli ucu kuzey doğuyuı gösterir.(   ) Gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Maraş ilimize Kahraman unvanı verilmiştir.(   ) Barajlar, yollar, tüneller, köprüler beşeri unsurlardır.(   ) “Şerife Bacı” İstiklal Savaş’ımızın kadın kahramanlarındandır. Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi en fazladır? Maddenin özelliklerini nasıl algılarız? (270 - A) x 8 = 1640  olduğuna göre A kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan birisi değildir?   Aşağıdakileden hangisi evde beslenmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir