Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Günlük hayatımızda kullandığımız nesne, kişi, yer vb. pek çok ad günümüze nasıl ulaştı, hiç düşündünüz mü? Pek tabii bu sözcükler yüzyıllardır süren bir birikimin ürünü. Atalarımızdan kalan bu zenginliği günümüze ulaştıran en önemli olgu dildir. Dil sayesinde kültür, ölümsüzlüğe kavuşur.
Bu parçada dilin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Günlük hayatımızda kullandığımız nesne, kişi, yer vb. pek çok ad günümüze nasıl ulaştı, hiç düşündünüz mü? Pek tabii bu sözcükler yüzyıllardır süren bir birikimin ürünü. Atalarımızdan kalan bu zenginliği günümüze ulaştıran en önemli olgu dildir. Dil sayesinde kültür, ölümsüzlüğe kavuşur.Bu parçada dilin hangi yönü üzerinde durulmuştur? sorunun cevabı "Kültürün taşıyıcısı olduğu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan silindir biçimindeki kabın tamamı su ile doludur. Silindirdeki suyun tamamı bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küp biçimindeki boş bir  kaba  boşaltıldığında kaptaki suyun yüksekliği kaç santimetre olur?  (r yerine 3 alınız.) “Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.”Bu durum hangisini doğrular? Aşağıdakilerden hangisi varlık değildir? 83 üslü ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi, “Sel felaketine uğrayanlara devlet kucak açtı.” cümlesinde geçen “kucak açmak” deyiminin anlamına uygundur? Peygamberimiz, telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.”diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir. Peygamberimizin bu tavrını anlatan kavram hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Helal ve haram hakkında Yanlıştır. 2 tane 1 lira, 1 tane 5 lira vererek, 1 tane kalem aldım. Buna göre kalemin fiyatı kaç liradır? • Hız yapmaktan zevk alan, usta bir şofördü.•Yağmur, hızını şimdi daha da arttırdı.• Fizikte, alınan yolun zamana oranına hız denir.Bu cümlelerde “hız” sözcüğü hangi anlamda kullanılmamıştır? ( ) yaz-kış kelimeleri zıt anlamlıdır.      ( ) Gül kelimesi, eş anlamlıdır.     ( ) Kaz kelimesi, eş sesli bir kelimedir. Verilen ifadeler ile ilgili doğru yanlış tablosu nasıl olmalıdır? Karayolu taşımacılığında bazı taşıtlar insan, bazı taşıtlar da yük taşır. Aşağıdakilerden hangisi yük taşımak amacıyla kullanılır?