Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
John : - - - -?
Matt : Its forty dollars.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
John : - - - -?Matt : Its forty dollars. sorunun cevabı "How much is this" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

You should eat this cake. It - - - - delicious. • Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir birey oluşturması• Bira mayasının üzerinde tomurcuk yapısının oluşması• Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğalmasıFarklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin ortak olduğu söylenir? Ayşe merdiven çıkarken 60 s’de 300 J’lük iş yapmıştır.  Bu durumda gerekli olan güç kaç watt olur? Don’t use plastic bags ............. you can keep the environment clean. Kur'an'ı Kerim kac sureden oluşur? Birer gün arayla işe başlayan eşit kapasiteli 6 işçi bir işi 6 günde bitiriyorlar.Eğer aynı anda işe başlamış olsalardı bu iş kaç günde biterdi? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır? “Bir öğretmen, öğrencilerine uygulayacağı çoktan seçmeli testte öğrencilerin 100 sorudan 50’sini seçerek cevaplayabileceğini ve puanlamayı 50 soru üzerinden yapacağını belirtmiştir.”Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri olamaz? Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafat´ta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir? Sanat nedir? sorusuna verilen ilk cevap, sanatı bir yansıtma, benzetme ya da taklit olarak görme eğilimindeydi. Sanat eserlerinde gördüğümüz doğadır. Sanatçı eserinde bize bunları yansıtır; bir ayna tutar dünyaya sanki.Bu görüşü savunan düşünürlere göre aşağıdakilerden hangisi yansıtma sonucu ortaya çıkmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir? Atom çekirdeğinin parçalanabileceği fikrinin 1944 Nobel Kimya Ödülü sahibi Alman kimyacı Otto Hahn (1879–1968) tarafından ortaya atıldığı fikri yaygındır. Hâlbuki ondan 1000 yıl önce yaşamış Müslüman bir bilim insanı “Maddenin en küçük parçası olan cüz-ü layetecezzada yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir enerji meydana gelir ki Bağdat’ın altını üstüne getirebilir. Bu, Allah’ın bir kudret nişanıdır.” özdeyişiyle asrımızın ilim adamlarını bile hayrete düşürmüştür. Bu kimyacı kimdir?