Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Lets have breakfast, - - - - ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Lets have breakfast, - - - - ? sorunun cevabı "shall we" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hz. Muhammed döneminde Mescidi Nebevi’nin bir kısmı eğitim ve öğretim için ayrılmıştı. Hz. Muhammed de burada bizzat ders veriyordu.İslam’ın ilk eğitim kurumu olma özelliğini gösteren bu kurum aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? Gözde 8 yaşındadır. Abisi Gözde' den 9 yaş büyük olduğuna göre Gözde’ nin abisi kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangileri özürleri nedeniyle tutamadıkları ramazan orucu yerine fidye verirler?I. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar II. İyileşmesi kesinlikle umulmayan hastalar III. Emzikli veya gebe kadınlar IV. 90 kilometreden uzağa yolculuk edenler  Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinden biri değildir? Yüz binler basamağı  5,  on binler basamağı ile yüzler basamağı  8, diğer basamakları 0, olan sayı kaçtır? Bir madde içinde dönme, titreşim veya öteleme hareketi yapan atom ya da moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan vurgulanmıştır?   Hava sıcaklığını ölçen araçlara ....................... denir.Yukarıdaki cümle hangi sözcük ile tamamlanmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır? 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonuçlandıran ve 1699'daki Karlofça Antlaşması'nın devamı niteliğinde olan barış antlaşması hangisidir? Aşağıdaki hangi seçenekte sıfat vardır?