Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Selma - - - - her lessons a lot at the age of 10.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Selma - - - - her lessons a lot at the age of 10. sorunun cevabı "didn’t use to study" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Biyoteknolojik çalışmalarla mısır bitkisinin genetiği değiştirildikten sonra bu bitkinin hangi özelliği aynı kalır? I. Nüfus artışıII.  İhtiyaçların çeşitlenmesiIII.  Çevreci hareketlerin güçlenmesiIV. Yenilenebilir enerjinin önem kazanmasıYukarıda verilenlerden hangileri doğal kaynakların tüketimini arttıran faktörlerdir? Hangi cümlede ismin ayrılma halinde bulunan bir soyut isim vardır? Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat Dönemi öğ- retici metinleri ile Servetifünun Dönemi öğretici metinlerinin karşılaştırmasıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan bir üçgenin çevresi 36 cm’dir.Bu üçgenin en uzun kenarı en fazla kaç santimetre olabilir? I. Arkeolojik kazılarda Altay Bölgesi’nde Hunlar zamanında açılmış sulama kanallarına rastlanmıştır. II. Türkler demiri işleyerek savaş aletleri ve heykeller yapmışlardır. III. Orta Asya Türklerine ait bir mezarda hayvan figürlü gümüş levhalar ve seramik eşyalar bulunmuştur.Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri ilk TürkDevletleri'nde tarımın yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir? Elvan 17 yaşındadır. Murat’ın yaşı, Elvan’ın yaşının 2 katından 6 eksik olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı nedir? Destesi 5 TL olan kalemlerden 4 adet, düzinesi 3 TL olan silgilerden 5 adet alırsak toplam ne kadar ödememiz gerekir? 222 x 22 = 44 x B    eşitliğini sağlayan B kaçtır?  İslamiyet öncesi Türkler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yalnıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusudur? Hangisi mıknatısın kutuplarındandır?