Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
While Emir was speaking, the teacher - - - - the door.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
While Emir was speaking, the teacher - - - - the door. sorunun cevabı "opened" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

І. Doktor    ІІ. Marangoz       ІІІ.TerziYukarıdaki mesleklerden hangileri önemlidir? Arnavut Ahmet Paşa’nın 1524’te Mısır’da kendi adı-na hutbe okutup para bastırması üzerine sadrazam İbrahim Paşa Mısır’a gelerek fakir çocukların eğitimi için bütçe ayırmıştır, dul ve yetimlere maaş bağlatmış, vergileri hafifletmiştir.İbrahim Paşa bu girişimiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır? Aşağıdaki Tolunoğulları hükümdarlarından hangisinin zamanında Bedevilerden oluşan “Muhtare” adlı özel bir muhafız birliği kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi memeliler için yanlıştır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin öğretmenler tarafından işlenmesi hâlinde, bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından aşağıdaki oranların hangisi arasında maaş kesim cezası verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir üzüntü dile getirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da doğup yetişen bilim insanlarından biri değildir? Yalnızca beden ile yapılan ibadetler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? 3001 –  B   = 2178 işleminde  B yerine gelecek sayı kaçtır? "Her yıl okulun bahçesi­ne genç fidanlar dikeriz."Yukarıdaki cümlede adın özelliğini belirten sözcükler hangileridir? “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz.” Mustafa Kemal, yukarıdaki tarihi konuşmayı hangi savaş sırasında yapmıştır? Üst kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir?