Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
George : Are you in the mood for a movie tonight?
Alex : Yes, - - - -.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
George : Are you in the mood for a movie tonight?Alex : Yes, - - - -. sorunun cevabı "I really like to watch a film tonight" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ortaçağ Avrupa’sında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklıdır? Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yoluyla ayrıştırılamaz? Aşağıdaki çocuklardan hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrendikleriyle ilgili bir açıklama yapmamıştır? Aşağıdaki kelimelerden  hangisi İhlas suresinde geçen “Samed” kelimesinin  karşılığıdır?       • Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır.• Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulardır.• Akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.• Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdir.Verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin tanımlanmadığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi “ulus” sözcüğüyle eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık haklarımızdan değildir?  Nesrin washed all the dishes - - - - . 4200cm uzunluğundaki kablonun 13 metresi kulanılırsa geriye kaç metre kablo kalır?  "Yağmurluk" sözcüğündeki "-luk" ekinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra düşman işgaline uğrayan aşağıdaki illerimizden hangisi Kuvayımilliye birlikleri tarafından kurtarılmıştır?