Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Today, I feel - - - - yesterday.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Today, I feel - - - - yesterday. sorunun cevabı "happier than" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;- Kapitülasyonların kaldırılması- Ege adalarının geri verilmesi- Mısır sorununun çözülmesigibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır? 14, 5, 41, 23, 16, 9, 54 sayılarından oluşan veri grubunun ortancası kaçtır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, idare ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge talepleri talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç kaç iş günü içinde yerine getirir? Aşağıdaki örneklerden hangisi gazların genleşmesi ile ilgilidir?  Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberlemiş kişiye ne denir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta ve sperm hücreleri üreme ana hücresi ile aynı sayıda kromozoma sahip olur.(....) Tüm canlıları oluşturan hücreler aynıdır.(....) Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.(....) Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.(....) Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır. 4 bütün elma kaç çeyrek elma eder? Doğal afetlerden biri de sel baskınlarıdır.Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemenin yollarından biri değildir? I- İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmekII- Mısır’ı İngiltere’den geri almakIII-Rusya’nın güneye inmesine engel olmakYukarıdakilerden hangileri Osmanlı ile Almanya’nınbirlikte açtığı Kanal Cephesindeki amaçları arasında yer alır? Geçtiğimiz yaz Brezilya'da oynanan Dünya Kupası maçı sonunda Japon taraftarlar 2-1 yenildikleri maç sonrasında tribünlerde oturdukları yerleri temizlemişler ve stattan öyle ayrılmışlardır.Yukarıdaki bu olayı gazeteden okuyan bir kişi, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir?  Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumlukları arasında yer almaz?