Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Amanda : Hello! I am Amanda. - - - -?
Melinda : It is Melinda.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Amanda : Hello! I am Amanda. - - - -?Melinda : It is Melinda. sorunun cevabı "What is your name" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Thomson atom modelinde;I. Atom, yarıçapı  10-8 cm olan içerisinde elektronla rın rastgele dağıldığı içi dolu bir küredir.II. Atomlar eşit sayıda proton ve nötron içerir.III. Protonlar atomun merkezindeki çekirdek denilen bölgede yer alır.açıklamalarından hangileri yer almaz? Kalbin hangi özelliği kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlar?  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda  kullanılmıştır?  “Bu yazı yayladaki göl kenarında geçirmek istiyorum.” Cümlesinde kaç tane sözcük vardır?  Aşağıdakilerden hangisi Lokman Suresiyle ilgili yanlış bir bilgidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir hata yapılmıştır? • Tarım alanlarının az  olması• Kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların olması• Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yetersiz olmasıgibi özellikler aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde deniz ticaretinin ve balıkçılığın gelişmesine olanak sağlamıştır. İhtiyaç duyduğumuz ve amaca yönelik bir medya kullanımından fazlasını düşünüyorsak belki de en doğru çözüm gerektiği kadar medya kullanımına yönelmektir. Yani bir anlamda “Medya Diyeti” yapmaktır. Buna göre Medya Diyeti yapmazsak karşılaşacağımız sorunlar arasında hangisi sayılamaz?  I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermekII.  Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmakIII.  Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmekYukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? I. Patrikhanenin dünyevi yetkilerinin kaldırılmasıII. Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkının verilmesiIII. Topraksız köylüye toprak verilmesiYukarıdakilerden hangileri Medeni Kanun’un getirdiği haklar arasında değerlendirilemez? Ahmet Mithat Efendi’nin romancılığı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? İlkay, kolye yapmak için 350 tane boncuk aldı. İlkay, 41 boncuk kullanarak 6 kolye yaptı. Buna göre geriye kaç boncuk kaldı?