S:1

Amanda : Hello! I am Amanda. - - - -?
Melinda : It is Melinda.

Amanda : Hello! I am Amanda. - - - -?Melinda : It is Melinda. sorunun cevabı "What is your name" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. (.....) İslamiyet ve Gök Tanrı inancı arasındaki benzerlikler, Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde etkili olmuştur.(.....) Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde inşa edilen medreseler sayesinde toplumun ibadet ihtiyacı karşılanmıştır.(.....) Anadoluya ilk Türk akınlarını Tuğrul ve Çağrı Beyler başlatmıştır.(.....) Baharat Yolu, Çinin Şian şehrinden başlayıp Avrupaya kadar uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yoludur. Bir kaynaktan çıkan ses .......................... yayılır. Cümlesinde doğru bilgi için hangi ifadenin gelmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir? Akraba ziyaretlerine gideriz. Durumu olmayanlara et dağıtır, paylaşırız. Küs olduğumuz kişilerle barışırız.Yukarıdaki metinde, hangi bayram anlatılmaktadır? Hiçbir Müslüman bir meyve fidanı dikmez ki; ondan her yenen hatta kuşların ve yırtıcıların yedikleri bile o fidan sahibi için sadaka olmasın Bu hadis ile kastedilen ifade aşağıdakilerden hangisidir. Bir koli şeker 25 kgdır. 6 koli şeker kaç kilogram eder? Temel haklarımızı korumak kimin sorumluluğundadır? Peygamberimizin en küçük kızı olup Hz. Ali ile evlenen hanım sahabi kimdir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız(.....) Demokrasinin olduğu ülkelerde bireyler sadece ülke yöneticilerinin belirlediği siyasi partiye oy verebilir.(.....) Ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır.(.....) Ülkemizde yöneticiler ülke yönetimiyle ilgili karar alırken halkın istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.(.....) Demokrasi, toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. (.....) Ülkemizde bireylerin hak ve sorumlulukları anayasal güvence altındadır. Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğunu anlayan kimdir? Işığın madde tarafından tutulması olayına ...................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin Vizyon sahipliği niteliğini göstermektedir? Elektromanyetik ışınlar için;I. Hem dalga hem de parçacık yapısında olma özelliği vardır.II. Işık, elektromanyetik ışımanın gözle görülen bölümüdür.III. Uzayda dalga hareketi ile ilerler.yargılarından hangileri doğrudur? I. Profaz evresindeki kromozomlaşmaII. Metafaz evresindeki ekvatoral düzlemde sıralanmaIII. Anafaz evresinde homolog kromozomların ayrılmasıYukarıda verilen olaylardan hangileri Mayoz I de kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur? Dağlık bir konuma sahip olan Yunanlılar toprakları tarım yapmaya elverişli olmadığı için buradaki halk deniz ticaretine yönelmiş; Mısırlılar ve Sümerliler ise nehir kenarlarında tarımsal faaliyetler yürütmüşlerdir.Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşılarında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? "Babamla bahçede top oynadım. cümlesinde kaç harf vardır? Cana kıymak, yalan söylemek, iftira etmek, hile yapmak, başkasının hakkına el uzatmak, içki içmek, kumar oynamak gibi davranışlar .................................... . Boşluğa ne gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir