S:1

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette piyasaları önemli şekilde etkileyen unsurlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette piyasaları önemli şekilde etkileyen unsurlardan biri değildir? sorunun cevabı "Spor müsabakaları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Mevsimlere özgü beslenen Selin, domates sebzesini aşağıdaki mevsimlerden hangisinde tüketmez? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? Bir spor kulübünde yüzme ve tenis kursları verilmektedir. Yüzme kursuna 35, tenis kursuna 17 ve her iki kursa 8 kişi katıldığına göre bu iki kursa toplam kaç kişi katılmıştır? I. En kalabalık Türk topluluğudur.II. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.III. Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kurucu boyudur.Verilenlerden hangilerinin Oğuzlara ait bir özellik olduğu söylenemez? Atatürkün önderliğinde yapılan hangi savaşla yurdumuz düşman işgalinden kurtarılmıştır? Ülkemizde ulaşım yollarının akarsu vadileri ve çöküntü alanlarıyla paralellik göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde iki şey vardır ki insanlar bunu değerini bilmezler buyurmuştur.Peygamberimizin hadisinde belirttiği bu iki şey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ''Size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. ''Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde başka kuvvetler ve komutanlar olabilir.. Mustafa Kemal Atatürk yukarda ki sözü hangi savaşta söylemiştir Çevresine göre yüksekte kalan, tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekillerine ......................denir.Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara ................. denir.Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilere ............ denir.Yukarıda verilen tanımlarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur? Biten piller için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Serpil bahçelerinin çevresini adımlayarak ölçüyor ve bahçelerinin çevresi 324 adım geliyor. Serpil' in bir adımı 54 cm olduğuna göre bahçenin çevresi kaç m kaç cmdir? Yiyeceklerimiz, içerdikleri besin ögelerinin yoğunluğu açısından 5 grupta toplanır. 1. gruptaki besinler; protein, demir, çinko ve B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca bu besinler enerji de verir. Bir günde, bu grup besinlerin bir veya birkaçından karışık olarak 2-3 porsiyon yenmelidir. Fazla tüketildiğinde yüksek kolesterol, gut, hipertansiyon vb. sağlık sorunları ortaya çıkabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1. grupta yer alan besin ögelerindendir? Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? Ben çok güzel resim yapabilirim. cümlesinde hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? Avrupada Sanayi İnkılabının başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini dosdoğru yaparlar.(Meâric suresi, 32-33. ayetler)Bu ayette müminlerin hangi özelliğine değinilmemiştir? Bir kenarının uzunluğu 8 cm olan bir karenin çevresi, kenarlarından birinin uzunluğu 4 cm olan dikdörtgenin çevresine eşittir.Buna göre dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Yarısı 145 olan sayının 90 eksiği kaçtır? İzmirden Ankaraya gidecek bir kişi aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisini kullanamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir