Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Türkiyede oluşturulan bölgelerin (orman, sanayi, turizm vb.) yüz ölçümlerinin genellikle küçük olması ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Türkiyede oluşturulan bölgelerin (orman, sanayi, turizm vb.) yüz ölçümlerinin genellikle küçük olması ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? sorunun cevabı "Coğrafi özelliklerinin kısa mesafelerde değişmesiyle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Dua hakkında, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ” Okul genç kafalara, insanlığa; saygıyı, sevgiyi, bağımsızlık şerefini öğretir.      Yukarıdaki altı çizili kelimeler yapısına göre hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?   Arama motorları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ‘ Kapılmak’  sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır?   Hangi yapılar arasında eklem bulunmaz?  I. Yesevilik        II. Mevlevilik     III. Eşarilik        IV. Kadirilik       V. HanefilikYukarıdaki yorum biçimlerinden hangileri Tasavvufi yorum biçimlerindendir ? “UÇAK – DEFTER - GÖZLÜK’’ ürünlerinin kullanım alanlarına göre doğru sıralaması hangi seçenektedir? 21 m uzunluğundaki ip, 5 eş parçaya ayrılıyor. Her bir eş parçanın uzunluğu kaç cm olur? Bir davranışın ortaya çıkmasında kişinin biyolojik özelliklerinin, geçmişinin, içinde bulunduğu içsel ve toplumsal çevrenin etkisi vardır. Her hangi bir uyarıcı karşı-sında kişinin nasıl davranacağını kestirebilmek için bu etkenlerin tümü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.Bu paragrafta verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Aşağıda verilenlerden hangisi ulusal egemenliğin gerçekleşmesinde etkili değildir? Aşağıda verilenlerden hangisinde nabız artışı kontrol edilemez?