Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sanayi başta olmak üzere günümüzde ekonomik faaliyetlerin çoğu yenilenemeyen doğal kaynaklar üzerinden sürmektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki sektörlerden hangisinde bu bağımlılık daha azdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sanayi başta olmak üzere günümüzde ekonomik faaliyetlerin çoğu yenilenemeyen doğal kaynaklar üzerinden sürmektedir.Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki sektörlerden hangisinde bu bağımlılık daha azdır? sorunun cevabı "Giyim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? “Ehl-i Beyt” ne anlama gelmektedir?  Zeynep:    Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak şeylerin zaman ve yerini önceden bilip takdir etmesidir.Ahmet :    İnsanın bir amaca ulaşmak için zihinsel ve bedensel çaba harcaması, gayret göstermesidir.Elif :        İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen süredir.Ali :         Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zaman dilimidir.Bu öğrencilerden hangisi kader ile ilgili en kapsamlı açıklamayı yapmıştır? Ütü, fırın ve elektrik sobası gibi araçlar aşağıda verilen elektrik kaynaklarından hangisiyle çalışır? Mahkeme salonunda duruşma yapılırken hakimin beyanını alacağı kişileri içeriye çağıran, oturacakları yeri gösteren ve hakimlerin duruşma salonunun düzeni ile ilgili talimatlarını taraflara bildiren ve uygulayan görevliye……….. denir.Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? I. İkiye bölünmeII. Endospor oluşturmaIII. KonjugasyonYukarıda verilen olaylardan hangileri bakterilerde ortam şartlarına dayanıklılığı artırabilir?  x = ‒ 5   için 1 ‒ x ifadesi kaça eşittir?  8 yarım kaç bütün eder? Aşağıdakilerden hangisi topluma huzur sağlamaz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (özel durumlar hariç) memuriyet giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engelli bireylerin, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okullarında eğitim giderlerinin Bakanlık bütçesinden karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporuyla asgarî % kaç oranında engelli olduğunun tespit edilmesi gerekir? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.(.....) Bozulmadan günümüze kadar gelen tek ilahi kitap İncil’dir.(.....) Sevgi, saygı ve dayanışma önce ailede başlar.(.....) Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır.(.....) Geniş ailelerde dedeler ve nineler bulunmaz.(.....) İnsanlara iyilik etmek günahtır.